Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Дядя Стёпа

Dyadya Styepa

Uncle Styopa

ID 534626

Сергей Владимирович Михалков (1913 – 2009) – гениальный детский писатель и поэт, военный корреспондент, автор текста гимна СССР и современного гимна нашей страны. Книги Сергея Михалкова современны ...

Sergey Vladimirovich Mikhalkov (1913 2009) genialnyy detskiy pisatel i poet, voennyy korrespondent, avtor teksta gimna SSSR i sovremennogo gimna nashey strany. Knigi Sergeya Mikhalkova sovremenny ...

Sergey Vladimirovich Mikhalkov (1913 – 2009) – a brilliant children's writer and poet, war correspondent, author of the text of the USSR anthem and modern hymn of our country. Books by Sergei Mikha...

Издательство
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2015
$7.49
(0)
В наличии

Комплектация

14 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785170925704
ISBN
978-5-17-092570-4
Год выпуска
2015
Количество страниц
96
Тираж
76000
Формат
60x90/16
Язык

Сергей Владимирович Михалков (1913 - 2009) - гениальный детский писатель и поэт, военный корреспондент, автор текста гимна СССР и современного гимна нашей страны. Книги Сергея Михалкова современны всегда, потому что написано в них про то, что интересно детям любых эпох и народов - путешествия, игры, дружба со сверстниками и животными, мама и папа - и весь огромный, пока непознанный мир. Открывать его с таким чутким проводником, как Сергей Михалков, - большое счастье! Самые известные его произведения: "А что у вас?", "Праздник непослушания", "Дядя Стёпа" любит вся страна. Кто не знает дядю Стёпу? Дядю Стёпу знают все! Эти строки из поэмы С.В. Михалкова действительно знает и стар, и млад! Про дядю Стёпу сняли мультфильм, про него слушают стихи дети в детских садах, строки о его благородных поступках внимательно читают дети в школах, его помнят взрослые и с радостью читают о нём своим малышам дома. Дядя Стёпа был и остаётся народным героем, который, кажется, существовал вечно, да и всегда будет охранять нас и учить добру своим примером! В книгу "Дядя Стёпа" вошли любимые многими поколениями ребят три главы из одноимённой поэмы Сергея Михалкова: "Дядя Стёпа", "Дядя Стёпа - милиционер" и "Дядя Стёпа и Егор". Читать о том, как добрый и справедливый милиционер и великан дядя Стёпа, помогает школьникам, бабушкам и всем, кого он увидит с высоты своего роста, интересно, ведь это произведение создано гениальным писателем и каждая строка в нём читается легко и весело! Для младшего школьного возраста.

Sergey Vladimirovich Mikhalkov (1913 - 2009) - genialnyy detskiy pisatel i poet, voennyy korrespondent, avtor teksta gimna SSSR i sovremennogo gimna nashey strany. Knigi Sergeya Mikhalkova sovremenny vsegda, potomu chto napisano v nikh pro to, chto interesno detyam lyubykh epokh i narodov - puteshestviya, igry, druzhba so sverstnikami i zhivotnymi, mama i papa - i ves ogromnyy, poka nepoznannyy mir. Otkryvat ego s takim chutkim provodnikom, kak Sergey Mikhalkov, - bolshoe schaste! Samye izvestnye ego proizvedeniya: "A chto u vas?", "Prazdnik neposlushaniya", "Dyadya Styepa" lyubit vsya strana. Kto ne znaet dyadyu Styepu? Dyadyu Styepu znayut vse! Eti stroki iz poemy S.V. Mikhalkova deystvitelno znaet i star, i mlad! Pro dyadyu Styepu snyali multfilm, pro nego slushayut stikhi deti v detskikh sadakh, stroki o ego blagorodnykh postupkakh vnimatelno chitayut deti v shkolakh, ego pomnyat vzroslye i s radostyu chitayut o nyem svoim malysham doma. Dyadya Styepa byl i ostayetsya narodnym geroem, kotoryy, kazhetsya, sushchestvoval vechno, da i vsegda budet okhranyat nas i uchit dobru svoim primerom! V knigu "Dyadya Styepa" voshli lyubimye mnogimi pokoleniyami rebyat tri glavy iz odnoimyennoy poemy Sergeya Mikhalkova: "Dyadya Styepa", "Dyadya Styepa - militsioner" i "Dyadya Styepa i Egor". CHitat o tom, kak dobryy i spravedlivyy militsioner i velikan dyadya Styepa, pomogaet shkolnikam, babushkam i vsem, kogo on uvidit s vysoty svoego rosta, interesno, ved eto proizvedenie sozdano genialnym pisatelem i kazhdaya stroka v nyem chitaetsya legko i veselo! Dlya mladshego shkolnogo vozrasta.

Sergey Vladimirovich Mikhalkov (1913 - 2009) - a brilliant children's writer and poet, war correspondent, author of the text of the USSR anthem and modern hymn of our country. Books by Sergei Mikhalkov always modern, because it is written in them about something that is interesting to kids of all ages and Nations - travel, games, friendship with peers and Pets, mom and dad - and the whole vast, yet unknown world. To open it with such a sensitive conductor, Sergei Mikhalkov, is a great happiness! The most famous of his works: "what do you have?", "Disobedience holiday", "Uncle Stepa" the whole nation loves. Who knows not uncle Stepa? "Bob's your uncle know everything! These lines from the poem by S. V. Mikhalkov really knows, both young and old! About uncle Stepa made the animated film about him, listen to poems for children in kindergartens, the lines of his noble deeds carefully read by children in schools, adults remember it and happy to read about it to your kids at home. Uncle Steve was and remains a national hero, which seems to have existed forever, and will always protect us and teach goodness by example! In the book "Uncle Stepa" became beloved by many generations of boys three chapters of the eponymous poem by Sergei Mikhalkov's "Uncle Stepan," "Uncle Stepa - policeman" and "Uncle Styopa and Egor. To read about how kind and fair police officer and giant uncle Styopa, helps students, grandparents and anyone he sees from the height of its growth, it is interesting, because it is a work created by a brilliant writer and every line in it is easy to read and fun! For primary school age.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Фрагмент книги