Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Фантом.Счастливы,как датчане (16+)

Fantom.Schastlivy,kak datchane (16+)

Happy as the Danes

ID 640272

Известно, что датчане - самая счастливая и гармоничная нация в мире. Первенство по "счастливости" они держат уже много-много лет. Почему же нация, пусть и одна из самых благополучных, но обитающая ...

Izvestno, chto datchane - samaya schastlivaya i garmonichnaya natsiya v mire. Pervenstvo po "schastlivosti" oni derzhat uzhe mnogo-mnogo let. Pochemu zhe natsiya, pust i odna iz samykh blagopoluchnykh, no obitayushchaya ...

It is known that the Danes are the most happy and harmonious nation in the world. The primacy of "happy" they hold for many, many years. Why is a nation, albeit one of the most prosperous, but not ...

Издательство
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2016
$6.49
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785864717257
ISBN
978-5-86471-725-7
Год выпуска
2016
Количество страниц
200
Тираж
2500
Формат
84x108/32
Язык

Известно, что датчане - самая счастливая и гармоничная нация в мире. Первенство по "счастливости" они держат уже много-много лет. Почему же нация, пусть и одна из самых благополучных, но обитающая далеко не на райском побережье Северного моря, пережившая вместе с остальной Европой все исторические катаклизмы, вдруг обрела гармонию, неведомую прочим странам, в том числе, ближайшим соседям, не менее благополучным? Отчего датчане счастливее шведов и немцев, англичан и французов, поляков и русских, итальянцев и финнов? В чем их секрет? Может, стоит воспользоваться датскими рецептами, и будет вам счастье? Малин Рюдаль, француженка с датскими корнями, парижанка снаружи и датчанка внутри, решила разобраться в этом удивительном феномене и составить книгу рецептов датского счастья. Она проанализировала все стороны жизни датчан и вычленила 10 основ датского счастья. Образование. Доверие. Свобода выбора. Равные шансы для всех. Реалистичность. Солидарность. Равновесие между семьей и работой. Скромность. Гендерное равноправие. Отношение к деньгам. Датчане не прижимисты, но и не сорят деньгами, они не рвутся к славе, умеют радоваться мелочам, ценят отношения с близкими, но любят свою работу, они учатся не ради карьерных взлетов, а чтобы понять мир, они не одержимы желанием быть лучше, краше, сильнее, талантливей прочих, они не соревнуются, а живут. И в результате счастливей всех в мире. По сути, эта книга - жизнерадостное, точное и очень наглядное пособие из серии "как стать счастливым" - только для целой нации. В России, где со счастьем всегда была напряженка, оно особенно актуально, тем более, что в книге нет никаких завиральных идей или банальных глупостей. Книга Малин Рюдаль - образцовый социально-психологический экскурс в суть современной европейской психологии, достигшей гармонии и потому столь отличной от российской психологии. Книга Малин Рюдаль получила в 2014 году премию Le Prix du Livre Optimiste как за самое вдохновляющее и оптимистичное сочинение года во всех жанрах.

Izvestno, chto datchane - samaya schastlivaya i garmonichnaya natsiya v mire. Pervenstvo po "schastlivosti" oni derzhat uzhe mnogo-mnogo let. Pochemu zhe natsiya, pust i odna iz samykh blagopoluchnykh, no obitayushchaya daleko ne na rayskom poberezhe Severnogo morya, perezhivshaya vmeste s ostalnoy Evropoy vse istoricheskie kataklizmy, vdrug obrela garmoniyu, nevedomuyu prochim stranam, v tom chisle, blizhayshim sosedyam, ne menee blagopoluchnym? Otchego datchane schastlivee shvedov i nemtsev, anglichan i frantsuzov, polyakov i russkikh, italyantsev i finnov? V chem ikh sekret? Mozhet, stoit vospolzovatsya datskimi retseptami, i budet vam schaste? Malin Ryudal, frantsuzhenka s datskimi kornyami, parizhanka snaruzhi i datchanka vnutri, reshila razobratsya v etom udivitelnom fenomene i sostavit knigu retseptov datskogo schastya. Ona proanalizirovala vse storony zhizni datchan i vychlenila 10 osnov datskogo schastya. Obrazovanie. Doverie. Svoboda vybora. Ravnye shansy dlya vsekh. Realistichnost. Solidarnost. Ravnovesie mezhdu semey i rabotoy. Skromnost. Gendernoe ravnopravie. Otnoshenie k dengam. Datchane ne prizhimisty, no i ne soryat dengami, oni ne rvutsya k slave, umeyut radovatsya melocham, tsenyat otnosheniya s blizkimi, no lyubyat svoyu rabotu, oni uchatsya ne radi karernykh vzletov, a chtoby ponyat mir, oni ne oderzhimy zhelaniem byt luchshe, krashe, silnee, talantlivey prochikh, oni ne sorevnuyutsya, a zhivut. I v rezultate schastlivey vsekh v mire. Po suti, eta kniga - zhizneradostnoe, tochnoe i ochen naglyadnoe posobie iz serii "kak stat schastlivym" - tolko dlya tseloy natsii. V Rossii, gde so schastem vsegda byla napryazhenka, ono osobenno aktualno, tem bolee, chto v knige net nikakikh zaviralnykh idey ili banalnykh glupostey. Kniga Malin Ryudal - obraztsovyy sotsialno-psikhologicheskiy ekskurs v sut sovremennoy evropeyskoy psikhologii, dostigshey garmonii i potomu stol otlichnoy ot rossiyskoy psikhologii. Kniga Malin Ryudal poluchila v 2014 godu premiyu Le Prix du Livre Optimiste kak za samoe vdokhnovlyayushchee i optimistichnoe sochinenie goda vo vsekh zhanrakh.

It is known that the Danes are the most happy and harmonious nation in the world. The primacy of "happy" they hold for many, many years. Why is a nation, albeit one of the most prosperous, but not living on the Paradise coast of the North sea, emerging along with the rest of Europe all the historical cataclysms, suddenly I have found a balance, unknown to other countries, including neighbours, not less prosperous? Why the Danes are happier than Swedes and Germans, the British and French, poles and Russians, Italians and Finns? What is their secret? Maybe you should use Danish recipes, and you will be happy? Malin Rydal French with Danish roots, Parisian outside and inside, a Dane, decided to look into this amazing phenomenon and to compose a book of recipes Danish happiness. She analyzed all aspects of life of the Danes and isolate 10 basics of Danish happiness. Education. Trust. The freedom of choice. Equal chances for all. Realism. Solidarity. The balance between family and work. Modesty. Gender equality. Attitude to money. The Danes are not stingy, but also don't waste money, they are not eager for glory, know how to enjoy the little things and appreciate relationships with loved ones, but love their work, they learn not for the sake of career highlights, and to understand the world, they are not obsessed with the desire to be better, more beautiful, stronger, more talented than others, they do not compete and live. And the result is happier in the world. In fact, this book is a cheerful, accurate and very visual aid of a series of "how to be happy" - only for the whole nation. In Russia, where happiness has always been napryazhenka, it is especially important, especially because in the book there are no fake ideas or banal nonsense. Book Malin Rydal - a model of socio-psychological insight into the essence of modern European psychology who has attained harmony, and therefore so different from the Russian psychology. Book Malin Rudel received the 2014 prize, Le Prix du Livre Optimiste as for the most inspiring and optimistic report of the year in all genres.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...