Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Учим буквы! Логопедические занятия в период обучения грамоте. Рабочая тетрадь. Часть 2

Uchim bukvy! Logopedicheskie zanyatiya v period obucheniya gramote. Rabochaya tetrad. CHast 2

Учим буквы! Логопедические занятия в период обучения грамоте. Рабочая тетрадь. Часть 2

ID 896948

Программно-методические материалы соответствуют требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ к учебно-методическому обеспечению программы коррекционной работы как раздела адаптированной основной общеобразо...

Programmno-metodicheskie materialy sootvetstvuyut trebovaniyam FGOS NOO dlya detey s OVZ k uchebno-metodicheskomu obespecheniyu programmy korrektsionnoy raboty kak razdela adaptirovannoy osnovnoy obshcheobrazo...

Program and methodical materials meet the requirements of the education standards for children with disabilities for educational support for the program of correctional work as a section adapted ba...

Издательство
Переплет
Мягкий переплет
Год выпуска
2018
$52.98
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Мягкий переплет
EAN
9785990923287
ISBN
978-5-9909232-8-7
Год выпуска
2018
Количество страниц
104
Тираж
500
Формат
60x90/8
Язык

Программно-методические материалы соответствуют требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ к учебно-методическому обеспечению программы коррекционной работы как раздела адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования.Учебно-методический комплекс "Логопедические занятия в период обучения грамоте" может быть полезен:- логопедам школьных логопедических пунктов, учителям начальных классов, реализующим АООП НОО для детей с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ" № 1598 от 19.12.2014);- учителям-логопедам коррекционных школ, реализующим АООП для детей с умственной отсталостью (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". № 1599 от 19.12.2014);- специалистам дошкольных образовательных организаций, осуществляющих коррекционно-логопедическую работу, направленную на предупреждение нарушений письма у детей (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования");- студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" (уровень бакалавриата) (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)" № 1087 от 01.10.2015);- студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование" (уровень магистратуры) (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.03Специальное (дефектологическое) образование (уровень магистратуры)" № 904 от 28.08.2015);- родителям для организации работы по оказанию помощи детям в домашних условиях. Логопедические занятия с детьми: мнение эксперта – статья на OZON Гид.

Programmno-metodicheskie materialy sootvetstvuyut trebovaniyam FGOS NOO dlya detey s OVZ k uchebno-metodicheskomu obespecheniyu programmy korrektsionnoy raboty kak razdela adaptirovannoy osnovnoy obshcheobrazovatelnoy programmy nachalnogo obshchego obrazovaniya.Uchebno-metodicheskiy kompleks "Logopedicheskie zanyatiya v period obucheniya gramote" mozhet byt polezen:- logopedam shkolnykh logopedicheskikh punktov, uchitelyam nachalnykh klassov, realizuyushchim AOOP NOO dlya detey s OVZ (Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF "Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta nachalnogo obshchego obrazovaniya obuchayushchikhsya s OVZ" № 1598 ot 19.12.2014);- uchitelyam-logopedam korrektsionnykh shkol, realizuyushchim AOOP dlya detey s umstvennoy otstalostyu (Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF "Ob utverzhdenii Federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta obrazovaniya obuchayushchikhsya s umstvennoy otstalostyu (intellektualnymi narusheniyami)". № 1599 ot 19.12.2014);- spetsialistam doshkolnykh obrazovatelnykh organizatsiy, osushchestvlyayushchikh korrektsionno-logopedicheskuyu rabotu, napravlennuyu na preduprezhdenie narusheniy pisma u detey (Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.10.2013 № 1155 "Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta doshkolnogo obrazovaniya");- studentam, obuchayushchimsya po napravleniyu podgotovki 44.03.03 "Spetsialnoe (defektologicheskoe) obrazovanie" (uroven bakalavriata) (Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF "Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 44.03.03 Spetsialnoe (defektologicheskoe) obrazovanie (uroven bakalavriata)" № 1087 ot 01.10.2015);- studentam, obuchayushchimsya po napravleniyu podgotovki 44.04.03 "Spetsialnoe (defektologicheskoe) obrazovanie" (uroven magistratury) (Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF "Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 44.04.03Spetsialnoe (defektologicheskoe) obrazovanie (uroven magistratury)" № 904 ot 28.08.2015);- roditelyam dlya organizatsii raboty po okazaniyu pomoshchi detyam v domashnikh usloviyakh. Logopedicheskie zanyatiya s detmi: mnenie eksperta statya na OZON Gid.

Program and methodical materials meet the requirements of the education standards for children with disabilities for educational support for the program of correctional work as a section adapted basic educational programs of primary General education.Educational-methodical complex "Speech therapy classes in the period of literacy" can be useful:speech therapists speech therapy school points, to primary school teachers implementing AOP Leo for children with disabilities (order of the Ministry of education and science of the Russian Federation "On approval of Federal state educational standard of primary General education students with disabilities" № 1598 dated 19.12.2014);teachers-speech therapists special schools implementing AOP for children with mental retardation (order of the Ministry of education and science of the Russian Federation "About the statement of Federal state educational standard of education of students with mental retardation (intellectual disabilities)". No. 1599 dated 19.12.2014);specialists of preschool educational organizations engaged in correctional and logopedic work directed on prevention of violations of letters in children (order of the Ministry of education and science from 17.10.2013 № 1155 "On approval of Federal state educational standard of preschool education");students studying in areas of training 44.03.03 "Special (defectological) education" (bachelor level) (order of the Ministry of education and science of the Russian Federation "On approval of Federal state educational standard of higher education in the direction of training 44.03.03 Special (defectological) education (undergraduate level)" No. 1087 from 01.10.2015);- students studying in areas of training 44.04.03 "Special (defectological) education" (graduate level) (order of the Ministry of education and science of the Russian Federation "On approval of Federal state educational standard of higher education in the direction of training 44.04.03 Special (defectological) education (graduate level)" № 904 from 28.08.2015);- parents for the organization of work on rendering assistance to children at home.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...