Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Раса, эволюция и поведение. Взгляд с позиции жизненного цикла.

Rasa, evolyutsiya i povedenie. Vzglyad s pozitsii zhiznennogo tsikla.

Race, evolution and behavior. A view from the perspective of the life cycle.

ID 145276

Дж. Филипп Раштон родился в Великобритании в городе Боурнемоурт 3 декабря 1943 года в семье строительного подрядчика. Отец был англичанином, а мать француженкой. Сначала семья эмигрировала в Южную ...

Dzh. Filipp Rashton rodilsya v Velikobritanii v gorode Bournemourt 3 dekabrya 1943 goda v seme stroitelnogo podryadchika. Otets byl anglichaninom, a mat frantsuzhenkoy. Snachala semya emigrirovala v YUzhnuyu ...

John. Philip Rushton was born in the UK in Bournemouth 3 Dec 1943 in the family of a building contractor. The father was British and his mother French. First, the family emigrated to South Africa a...

Год выпуска
2019
Переплет
Твердый переплет
Серия
Издательство
Товар закончился
Сообщить о поступлении
(0)

Характеристики

EAN
9785988574781
ISBN
978-5-98857-478-1
ISBN10
5-98857-478-5
Год выпуска
2019
Количество страниц
416
Тираж
1500
Формат
70x100/16
Язык
Переплет
Твердый переплет
Серия
Издательство

Дж. Филипп Раштон родился в Великобритании в городе Боурнемоурт 3 декабря 1943 года в семье строительного подрядчика. Отец был англичанином, а мать француженкой. Сначала семья эмигрировала в Южную Африку, а позднее в Канаду, где будущий учёный обучался в различных школах. Затем Раштон вернулся в Англию, изучал психологию в Университете Лондона с 1970 года, а в 1973 году за работы по альтруизму у детей получил степень доктора философии в Лондонской школе экономики. После этого стажировался по данной теме в Университете Оксфорда. Вновь вернувшись в Канаду, он обучался в Университете Йорка с 1974 по 1976 годы, и до 1977 года - в Университете Торонто. Затем переехал в Университет Западного Онтарио, где в 1985 году получил звание профессора. В 1992 году был удостоен степени Доктора социологии в Университете Лондона.Дж. Филипп Раштон - автор более 250 научных статей и шести монографий, которые посвящены расовым проблемам, генетической природе альтруизма, исследованиям интеллекта и истории развития науки, прежде всего психологии.Он является членом Американской Ассоциации по развитию науки, а также членом Канадской Ассоциации психологов. С 1988 года - член Фонда имени Джона Саймона Гугенхайма. С 2002 года по настоящее время возглавляет Пионер-Фонд.Наибольшую славу Дж. Ф. Раштону принесла его научная монография "Раса, эволюция и поведение" (1997), которая уже выдержала три переиздания на английском, одно на немецком и одно на японском языках. Кроме того, она многократно переиздавалась в сокращенном популяризированном виде. Поэтому можно без преувеличения сказать, что сегодня профессор Раштон является известным и востребованным академическим специалистом по вопросам расологии. Количество ссылок в интернете на его имя не подается никакому исчислениюУникальность предлагаемой русскому читателю работы состоит в том, что это не просто энциклопедический свод биологической, социологической и психологической информации, но подлинно синтетический обобщающий труд, обладающий всеми характерными чертами нового научного мировоззрения, что и обеспечило такую мировую известность автору.

Dzh. Filipp Rashton rodilsya v Velikobritanii v gorode Bournemourt 3 dekabrya 1943 goda v seme stroitelnogo podryadchika. Otets byl anglichaninom, a mat frantsuzhenkoy. Snachala semya emigrirovala v YUzhnuyu Afriku, a pozdnee v Kanadu, gde budushchiy uchyenyy obuchalsya v razlichnykh shkolakh. Zatem Rashton vernulsya v Angliyu, izuchal psikhologiyu v Universitete Londona s 1970 goda, a v 1973 godu za raboty po altruizmu u detey poluchil stepen doktora filosofii v Londonskoy shkole ekonomiki. Posle etogo stazhirovalsya po dannoy teme v Universitete Oksforda. Vnov vernuvshis v Kanadu, on obuchalsya v Universitete Yorka s 1974 po 1976 gody, i do 1977 goda - v Universitete Toronto. Zatem pereekhal v Universitet Zapadnogo Ontario, gde v 1985 godu poluchil zvanie professora. V 1992 godu byl udostoen stepeni Doktora sotsiologii v Universitete Londona.Dzh. Filipp Rashton - avtor bolee 250 nauchnykh statey i shesti monografiy, kotorye posvyashcheny rasovym problemam, geneticheskoy prirode altruizma, issledovaniyam intellekta i istorii razvitiya nauki, prezhde vsego psikhologii.On yavlyaetsya chlenom Amerikanskoy Assotsiatsii po razvitiyu nauki, a takzhe chlenom Kanadskoy Assotsiatsii psikhologov. S 1988 goda - chlen Fonda imeni Dzhona Saymona Gugenkhayma. S 2002 goda po nastoyashchee vremya vozglavlyaet Pioner-Fond.Naibolshuyu slavu Dzh. F. Rashtonu prinesla ego nauchnaya monografiya "Rasa, evolyutsiya i povedenie" (1997), kotoraya uzhe vyderzhala tri pereizdaniya na angliyskom, odno na nemetskom i odno na yaponskom yazykakh. Krome togo, ona mnogokratno pereizdavalas v sokrashchennom populyarizirovannom vide. Poetomu mozhno bez preuvelicheniya skazat, chto segodnya professor Rashton yavlyaetsya izvestnym i vostrebovannym akademicheskim spetsialistom po voprosam rasologii. Kolichestvo ssylok v internete na ego imya ne podaetsya nikakomu ischisleniyuUnikalnost predlagaemoy russkomu chitatelyu raboty sostoit v tom, chto eto ne prosto entsiklopedicheskiy svod biologicheskoy, sotsiologicheskoy i psikhologicheskoy informatsii, no podlinno sinteticheskiy obobshchayushchiy trud, obladayushchiy vsemi kharakternymi chertami novogo nauchnogo mirovozzreniya, chto i obespechilo takuyu mirovuyu izvestnost avtoru.

John. Philip Rushton was born in the UK in Bournemouth 3 Dec 1943 in the family of a building contractor. The father was British and his mother French. First, the family emigrated to South Africa and later to Canada, where the future scientist have studied in different schools. Then Rushton returned to England, studied psychology at the University of London since 1970 and in 1973 for work on altruism in children he received the degree of doctor of philosophy at the London school of Economics. Then trained on the subject at the University of Oxford. Once again returning to Canada, he studied at the University of York from 1974 to 1976, and before 1977 in the University of Toronto. Then moved to the University of Western Ontario, where in 1985 he received the title of Professor. In 1992 he was awarded the degree of Doctor of sociology at the University of London.John. Philip Rushton - author of over 250 scientific articles and six monographs, which deal with racial problems, the genetic nature of altruism, intelligence studies and the history of science, especially psychology.He is a member of the American Association for the advancement of science, and a member of the Canadian psychological Association. Since 1988 - member of Foundation John Simon Guggenheim. 2002-present the head of the pioneer Fund.The greatest glory John. F. Rushton brought his scientific monograph "Race, evolution and behavior" (1997), which has already gone through three reprints in English, one in German and one in Japanese. In addition, it was reprinted many times in an abridged popularized. Therefore, it is no exaggeration to say that today Professor Rushton is a well-known and sought after academic expert on rasologii. The number of links on the Internet for his name not supplied no iscelleditable offered to the Russian reader the work is that it's not just an encyclopedic set of biological, sociological and psychological information, but the truly synthetic a generalizing work, possessing all the characteristics of a new scientific worldview, and provided that such international fame to the author.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...

Другие книги серии

Психология искусства. Учение Аристотеля
$13.49
Фэн-шуй. Вопросы и ответы
$8.49
От начала йоги к мистическому познанию Бога
$9.49
Сила перемен
$7.99
Путь к истине. О чем говорят вечные книги
$19.49
Лао Цзы. Дао дэ цзин. Книга о Пути и Благодати (с комментариями)
$11.49
Здоровье под Звездой Магов.
$3.49
Мистическая интерпретация Рождества
$7.99
Кулинария с йоганандой
$3.99
Йога в упражнениях. Гита С. Айенгар
$14.49