Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

ВНИМАНИЕ: В данный момент данного товара нет в наличии. Добавьте данный товар в отложенные, мы обязательно сообщим о поступлении. Также вы можете попробовать найти у нас аналогичный, по названию, товар с другими выходными данными.

Цигун "Железная Рубашка" нов. (мяг.)

TSigun "ZHeleznaya Rubashka" nov. (myag.)

Qigong &quot;Iron Shirt&quot; new. (..)

ID 438994

Книги Мастера Чиа открывают новую эпоху в изучении тайн великого искусства гунфу - искусства быть Человеком, искусства осознанного целенаправленного путешествия к высочайшим вершинам духа. В них тщ...

Knigi Mastera CHia otkryvayut novuyu epokhu v izuchenii tayn velikogo iskusstva gunfu - iskusstva byt CHelovekom, iskusstva osoznannogo tselenapravlennogo puteshestviya k vysochayshim vershinam dukha. V nikh tshch...

Books of Master Chia opened a new era in the study of secrets of great art kung fu art of being Human, the art of conscious purposeful journey to the highest summits of the spirit. Them carefully, ...

Publisher
Cover
Мягкий переплет
Publication date
2015
Expected


Чтобы добавить товар в отложенные необходимо авторизоваться.
(0)

Product details

Publisher
Cover
Мягкий переплет
EAN
9785906749536
ISBN
978-5-906749-53-6
Publication date
2015
Page count
352
Circulation
5000
Format
84x108/32
Language

Книги Мастера Чиа открывают новую эпоху в изучении тайн великого искусства гунфу - искусства быть Человеком, искусства осознанного целенаправленного путешествия к высочайшим вершинам духа. В них тщательно, полно и безупречно исследуется и объясняется в недалеком прошлом строго засекреченная психоэнергетическая подоплека цигун - искусства управления Силой, даосских медитативных методов и основанной на них богатейшей культуры психотехнических практик. Терапевтический потенциал методов, предлагаемых Мастером Чиа, поистине бесконечен. Причина этого в том, что Мастер не дает терапевтических практик как таковых. Все методы, о которых он пишет, - это методы самосовершенствования, глубокой перенастройки и перестройки всего человеческого существа. Оздоровление же в них является вещью само собой разумеющейся. Общий терапевтический эффект достигается автоматически на начальных этапах практики, поскольку требования, предъявляемые к организму в ходе практики, предполагают его идеальное состояние и он вынужден их принимать - практикующий не оставляет ему другого выхода.

Knigi Mastera CHia otkryvayut novuyu epokhu v izuchenii tayn velikogo iskusstva gunfu - iskusstva byt CHelovekom, iskusstva osoznannogo tselenapravlennogo puteshestviya k vysochayshim vershinam dukha. V nikh tshchatelno, polno i bezuprechno issleduetsya i obyasnyaetsya v nedalekom proshlom strogo zasekrechennaya psikhoenergeticheskaya podopleka tsigun - iskusstva upravleniya Siloy, daosskikh meditativnykh metodov i osnovannoy na nikh bogateyshey kultury psikhotekhnicheskikh praktik. Terapevticheskiy potentsial metodov, predlagaemykh Masterom CHia, poistine beskonechen. Prichina etogo v tom, chto Master ne daet terapevticheskikh praktik kak takovykh. Vse metody, o kotorykh on pishet, - eto metody samosovershenstvovaniya, glubokoy perenastroyki i perestroyki vsego chelovecheskogo sushchestva. Ozdorovlenie zhe v nikh yavlyaetsya veshchyu samo soboy razumeyushcheysya. Obshchiy terapevticheskiy effekt dostigaetsya avtomaticheski na nachalnykh etapakh praktiki, poskolku trebovaniya, predyavlyaemye k organizmu v khode praktiki, predpolagayut ego idealnoe sostoyanie i on vynuzhden ikh prinimat - praktikuyushchiy ne ostavlyaet emu drugogo vykhoda.

Books of Master Chia opened a new era in the study of secrets of great art kung fu art of being Human, the art of conscious purposeful journey to the highest summits of the spirit. Them carefully, fully and impeccably researched and explained in recent past highly classified psychic background of qigong - the-art Force control, Taoist meditation methods, and based on their rich culture psychotechnical practices. The therapeutic potential of the techniques offered by Master Chia, is truly infinite. The reason for this is that the Wizard does not give therapeutic practices as such. All methods about which he writes, are methods of self-improvement, a profound reconfiguration and reconstruction of the whole human being. Improvement in them is a thing taken for granted. The overall therapeutic effect is achieved automatically in the initial stages of practice, since the requirements of the body during the practice, I assume its perfect condition and he is forced to accept them - the practitioner does not leave him any other choice.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...