Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Япония: праздник каждый день

YAponiya: prazdnik kazhdyy den

Japan: a feast every day

ID 645448

Мацури - религиозно-обрядовые фестивали Японии - во многом отличаются от праздничных дат, отмечаемых другими нациями. Одни мацури связаны с календарем сельскохозяйственных работ, другие- с поминани...

Matsuri - religiozno-obryadovye festivali YAponii - vo mnogom otlichayutsya ot prazdnichnykh dat, otmechaemykh drugimi natsiyami. Odni matsuri svyazany s kalendarem selskokhozyaystvennykh rabot, drugie- s pominani...

Matsuri - religious and ritual festivals of Japan differ in many ways from the celebration of the anniversaries observed in other Nations. Some Matsuri are connected with the calendar of agricultur...

Год выпуска
2016
Переплет
Твердый переплет
Издательство
$18.49
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

EAN
9785903190768
ISBN
978-5-903190-76-8
Год выпуска
2016
Количество страниц
104
Тираж
2000
Формат
60x90/8
Язык
Переплет
Твердый переплет
Издательство

Мацури — религиозно-обрядовые фестивали Японии — во многом отличаются от праздничных дат, отмечаемых другими нациями. Одни мацури связаны с календарем сельскохозяйственных работ, другие— с поминанием предков, третьи — с эстетикой смены сезонов, с природными и человеческими циклами жизни. Но каждый из японских праздников поражает красочностью, оригинальностью, единением всех его участников. Мацури — истоки своеобразной культуры Японии, способной поражать даже самых пресыщенных зрителей. Чтобы оценить это, достаточно перелистать страницы данного издания.В представлении большинства россиян японцы — заядлые трудоголики, готовые круглосуточно 365 дней в году трудиться на благо родной фирмы. Этот имидж настойчиво вдалбливали в головы наших соотечественников несколько поколений журналистов и японоведов. Между тем подобные утверждения достаточно далеки от истины. Японцы любят и, что самое главное, умеют развлекаться ничуть не хуже представителей других народов.В книге "Япония: праздник каждый день" рассказывается, как и какие в Стране восходящего солнца отмечают праздники.Праздники можно подразделить на две категории: мацури — религиозные фестивали и нэндзю гёдзи — праздничные даты календаря. Мацури в основном связаны с синтоистскими храмовыми праздниками и проводятся ежегодно в одни и те же дни. Нэндзю гёдзи — более широкая категория ежегодных и сезонных событий, во многом почерпнутая из буддизма и китайской истории.Другими словами, в японском календаре не найти и дня, когда где либо не проходит свой мацури, свой фестиваль, свой карнавал — по несколько десятков событий ежедневно. Праздник идет каждый день. Об одних празднествах бывает известно лишь в местной деревушке, в других принимает участие вся страна. Газеты регулярно печатают информацию о местах их проведения и каким транспортом туда удобнее добираться. Было бы желание, а участники любого мацури с удовольствием встретят приезжих, как своих, японских, так и зарубежных, вовлекут их в хороводы и марширующие колонны, научат основным танцевальным движениям и традиционным выкрикам, щедро напоят сакэ или пивом.Издание богато иллюстрировано и будет интересно всем увлеченным культурой Японии.Метки: Япония, мацури праздник, культура японии, искусство японии

Matsuri religiozno-obryadovye festivali YAponii vo mnogom otlichayutsya ot prazdnichnykh dat, otmechaemykh drugimi natsiyami. Odni matsuri svyazany s kalendarem selskokhozyaystvennykh rabot, drugie s pominaniem predkov, treti s estetikoy smeny sezonov, s prirodnymi i chelovecheskimi tsiklami zhizni. No kazhdyy iz yaponskikh prazdnikov porazhaet krasochnostyu, originalnostyu, edineniem vsekh ego uchastnikov. Matsuri istoki svoeobraznoy kultury YAponii, sposobnoy porazhat dazhe samykh presyshchennykh zriteley. CHtoby otsenit eto, dostatochno perelistat stranitsy dannogo izdaniya.V predstavlenii bolshinstva rossiyan yapontsy zayadlye trudogoliki, gotovye kruglosutochno 365 dney v godu truditsya na blago rodnoy firmy. Etot imidzh nastoychivo vdalblivali v golovy nashikh sootechestvennikov neskolko pokoleniy zhurnalistov i yaponovedov. Mezhdu tem podobnye utverzhdeniya dostatochno daleki ot istiny. YApontsy lyubyat i, chto samoe glavnoe, umeyut razvlekatsya nichut ne khuzhe predstaviteley drugikh narodov.V knige "YAponiya: prazdnik kazhdyy den" rasskazyvaetsya, kak i kakie v Strane voskhodyashchego solntsa otmechayut prazdniki.Prazdniki mozhno podrazdelit na dve kategorii: matsuri religioznye festivali i nendzyu gyedzi prazdnichnye daty kalendarya. Matsuri v osnovnom svyazany s sintoistskimi khramovymi prazdnikami i provodyatsya ezhegodno v odni i te zhe dni. Nendzyu gyedzi bolee shirokaya kategoriya ezhegodnykh i sezonnykh sobytiy, vo mnogom pocherpnutaya iz buddizma i kitayskoy istorii.Drugimi slovami, v yaponskom kalendare ne nayti i dnya, kogda gde libo ne prokhodit svoy matsuri, svoy festival, svoy karnaval po neskolko desyatkov sobytiy ezhednevno. Prazdnik idet kazhdyy den. Ob odnikh prazdnestvakh byvaet izvestno lish v mestnoy derevushke, v drugikh prinimaet uchastie vsya strana. Gazety regulyarno pechatayut informatsiyu o mestakh ikh provedeniya i kakim transportom tuda udobnee dobiratsya. Bylo by zhelanie, a uchastniki lyubogo matsuri s udovolstviem vstretyat priezzhikh, kak svoikh, yaponskikh, tak i zarubezhnykh, vovlekut ikh v khorovody i marshiruyushchie kolonny, nauchat osnovnym tantsevalnym dvizheniyam i traditsionnym vykrikam, shchedro napoyat sake ili pivom.Izdanie bogato illyustrirovano i budet interesno vsem uvlechennym kulturoy YAponii.Metki: YAponiya, matsuri prazdnik, kultura yaponii, iskusstvo yaponii

Matsuri - religious and ritual festivals of Japan differ in many ways from the celebration of the anniversaries observed in other Nations. Some Matsuri are connected with the calendar of agricultural works, the other - with the remembrance of ancestors, and others - with the aesthetics of the changing seasons, natural and human life cycles. But each of the Japanese festivals is striking in beauty, originality, unity of all its participants. Matsuri - the origins of the unique culture of Japan, able to impress even the most jaded of viewers. To assess this, it is enough to turn the pages of this publication. In the view of most Russians, the Japanese are inveterate workaholics, ready around the clock, 365 days a year to work for the benefit of his company. This image persistently drummed into the heads of our compatriots several generations of journalists and japanologist. Meanwhile, this assertion is very far from the truth. The Japanese love and, most importantly, know how to have fun no worse than the representatives of other Nations. In the book "Japan: a holiday every day" explains how and what in the land of the rising sun celebrate the holidays. Holidays can be divided into two categories: Matsuri religious festivals and nanju, gezi - holiday dates calendar. Matsuri are mainly related to the Shinto temple festivals and is held every year in same days. Nenju, gezi - broader category of annual and seasonal events, largely derived from Buddhism and Chinese history. In other words, in the Japanese calendar to find a day where either not held their Matsuri, a festival, a carnival, several tens of events per day. Celebration is every day. About some festivals is only known in the local village, others involve the whole country. Newspapers regularly publish information about the places, how and why it is more convenient to get to. It would wish, and participants in any Matsuri happy to meet visitors as their own, Japanese and foreign, involve them in dance and marching columns, will teach basic dance movements and the traditional cries, generously give of sake or beer. The book is richly illustrated and it will be interesting to everyone fascinated with the culture of Japan.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...