Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Правдивая история Деда Мороза

Pravdivaya istoriya Deda Moroza

The true story of Santa Claus

ID 246029

Роскошное интерактивное издание с "драгоценными камнями", серебряными снежинками и изящными бархатными виньетками на обложке украсит библиотеку самого взыскательного читателя. Почти на каждой стран...

Roskoshnoe interaktivnoe izdanie s "dragotsennymi kamnyami", serebryanymi snezhinkami i izyashchnymi barkhatnymi vinetkami na oblozhke ukrasit biblioteku samogo vzyskatelnogo chitatelya. Pochti na kazhdoy stran...

Luxury interactive edition with "precious stones", silver snowflakes and delicate velvet vignettes on the cover will adorn the library of the discerning reader. Almost on every page for a surprise ...

Издательство
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2020
$99.49
(0)
В наличии

Комплектация

14 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785928721985
ISBN
978-5-9287-2198-5
Год выпуска
2020
Количество страниц
132
Тираж
6000
Формат
255х300
Язык

Роскошное интерактивное издание с "драгоценными камнями", серебряными снежинками и изящными бархатными виньетками на обложке украсит библиотеку самого взыскательного читателя. Почти на каждой странице ждет сюрприз - вращающийся круг-куранты, трехмерная коробка с солдатиками, книжечка-календарь, распахивающиеся резные двери - всего и не перечислишь! Сказочная повесть Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак "Правдивая история Деда Мороза" была награждена почетной грамотой в номинации "Проза" на Всероссийском конкурсе произведений для детей и юношества "Алые паруса" в 2007 году и дипломом лауреата малой премии "Заветная мечта" в 2008 году. Действие повести охватывает целое столетие. Волею случая инженер-путеец Сергей Иванович Морозов раз в году превращается в Деда Мороза. Вместе с ним мы проживаем XX век и ступаем в век XXI, а перед нашими глазами проходит история нашей страны, яркая и мрачная, победная и трагическая, знакомая и незнакомая. Все начинается в 1912 году, и то, чего просто-напросто не замечали вокруг себя люди в начале ХХ века и что так интересно нам, их потомкам, оживает на полях этой книги: как пили чай, чему учились в гимназиях, как одевались, на чем ездили, какие конфеты ели. Читатель заглянет в прошлое, своими глазами увидит самую настоящую конку, ламповый приемник и деревянную мостовую, паровичок и цеппелин, игрушки, в которые играли дети сто, и пятьдесят, и двадцать лет назад. Сто лет, до 2012 года, продолжается эта удивительная история - правдивая история Деда Мороза. Но и в 2012 не кончается она, и вообще не кончится, пока живет на свете самый обыкновенный человек Сергей Иванович Морозов и пока дети верят в чудеса. Комментарии на полях рассказывают о важных исторических событиях и о повседневной жизни в России начала ХХ века, о реформах календаря и орфографии, о том, чем же все-таки Дед Мороз провинился перед Советской властью и о многом-многом другом. Многочисленные клапаны и подвижные элементы, разнообразные объемные конструкции и открытки в подарок помогают передать обаяние ушедшей эпохи, увидеть ее своими глазами. Увлекательный сюжет, тонкий юмор и живой слог в сочетании с высоким качеством полиграфии, современным дизайном и оригинальными дополнительными материалами делают "Правдивую историю Деда Мороза" изданием, не имеющим аналогов на российском книжном рынке, и великолепным подарком! Дополнительные материалы: клапаны, панорамные страницы, подвижные элементы, оригинальные объемные конструкции, приклеенная книжечка, открытки в подарок. Для семейного чтения.

Roskoshnoe interaktivnoe izdanie s "dragotsennymi kamnyami", serebryanymi snezhinkami i izyashchnymi barkhatnymi vinetkami na oblozhke ukrasit biblioteku samogo vzyskatelnogo chitatelya. Pochti na kazhdoy stranitse zhdet syurpriz - vrashchayushchiysya krug-kuranty, trekhmernaya korobka s soldatikami, knizhechka-kalendar, raspakhivayushchiesya reznye dveri - vsego i ne perechislish! Skazochnaya povest Andreya ZHvalevskogo i Evgenii Pasternak "Pravdivaya istoriya Deda Moroza" byla nagrazhdena pochetnoy gramotoy v nominatsii "Proza" na Vserossiyskom konkurse proizvedeniy dlya detey i yunoshestva "Alye parusa" v 2007 godu i diplomom laureata maloy premii "Zavetnaya mechta" v 2008 godu. Deystvie povesti okhvatyvaet tseloe stoletie. Voleyu sluchaya inzhener-puteets Sergey Ivanovich Morozov raz v godu prevrashchaetsya v Deda Moroza. Vmeste s nim my prozhivaem XX vek i stupaem v vek XXI, a pered nashimi glazami prokhodit istoriya nashey strany, yarkaya i mrachnaya, pobednaya i tragicheskaya, znakomaya i neznakomaya. Vse nachinaetsya v 1912 godu, i to, chego prosto-naprosto ne zamechali vokrug sebya lyudi v nachale KHKH veka i chto tak interesno nam, ikh potomkam, ozhivaet na polyakh etoy knigi: kak pili chay, chemu uchilis v gimnaziyakh, kak odevalis, na chem ezdili, kakie konfety eli. CHitatel zaglyanet v proshloe, svoimi glazami uvidit samuyu nastoyashchuyu konku, lampovyy priemnik i derevyannuyu mostovuyu, parovichok i tseppelin, igrushki, v kotorye igrali deti sto, i pyatdesyat, i dvadtsat let nazad. Sto let, do 2012 goda, prodolzhaetsya eta udivitelnaya istoriya - pravdivaya istoriya Deda Moroza. No i v 2012 ne konchaetsya ona, i voobshche ne konchitsya, poka zhivet na svete samyy obyknovennyy chelovek Sergey Ivanovich Morozov i poka deti veryat v chudesa. Kommentarii na polyakh rasskazyvayut o vazhnykh istoricheskikh sobytiyakh i o povsednevnoy zhizni v Rossii nachala KHKH veka, o reformakh kalendarya i orfografii, o tom, chem zhe vse-taki Ded Moroz provinilsya pered Sovetskoy vlastyu i o mnogom-mnogom drugom. Mnogochislennye klapany i podvizhnye elementy, raznoobraznye obemnye konstruktsii i otkrytki v podarok pomogayut peredat obayanie ushedshey epokhi, uvidet ee svoimi glazami. Uvlekatelnyy syuzhet, tonkiy yumor i zhivoy slog v sochetanii s vysokim kachestvom poligrafii, sovremennym dizaynom i originalnymi dopolnitelnymi materialami delayut "Pravdivuyu istoriyu Deda Moroza" izdaniem, ne imeyushchim analogov na rossiyskom knizhnom rynke, i velikolepnym podarkom! Dopolnitelnye materialy: klapany, panoramnye stranitsy, podvizhnye elementy, originalnye obemnye konstruktsii, prikleennaya knizhechka, otkrytki v podarok. Dlya semeynogo chteniya.

Luxury interactive edition with "precious stones", silver snowflakes and delicate velvet vignettes on the cover will adorn the library of the discerning reader. Almost on every page for a surprise - spinning circle-chimes, a three-dimensional box of toy soldiers, book-calendar, threw open the carved door - just not listed! Fabulous story by Andrei Zhvalevsky and Eugene Pasternak "the True story of Santa Claus" was awarded honorary diploma in the nomination "Prose" all-Russia competition of works for children and youth - "Scarlet sails" in 2007 and the diploma of laureate of the small prize "a Cherished dream" in 2008. The action of the novel spans a century. By chance a railroad engineer Sergey Morozov once a year turns into father Frost. Together with him we live in the twentieth century and step into the twenty-first century, and before our eyes is the history of our country, bright and bleak, triumphant and tragic, familiar and unfamiliar. It all starts in 1912, and what simply does not want to see things people in the early twentieth century, and what so interesting to us, their descendants, alive at the margins of this book: how drinking tea, which he studied in the public schools, how they dressed, what went on, what kind of candy they ate. The reader will look into the past, to see the real tram, tube receiver, and a wooden bridge, and steams Zeppelin, the toys children were playing a hundred and fifty, and twenty years ago. Hundred years, until 2012, continues this amazing story - the true story of Santa Claus. But in 2012, not the end of it, and generally doesn't end until there's an ordinary man, Sergei Morozov and while children believe in miracles. Comments on the fields tell about important historical events and everyday life in Russia in the early twentieth century, the reforms of the calendar and spelling, about what Santa Claus was guilty before the Soviet authorities, and many others. Numerous valves and movable elements, a variety of three-dimensional structures and postcards as a gift to help convey the charm of a bygone era, to see it with my own eyes. A fascinating story, subtle humor and lively style combined with high quality printing, modern design and original content are doing "the True story of Santa Claus" edition, which has no analogues on the Russian book market, and a great gift! Additional materials: valves, panoramic page, moving elements, the original three-dimensional structures, glued booklet, cards as a gift. For family reading.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...