Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Древняя Русь в средневековом мире

Drevnyaya Rus v srednevekovom mire

Ancient Rus ' in the medieval world

ID 543960

Первое в международной практике междисциплинарное справочное издание освещает всю совокупность социально-политической, экономической, культурной и религиозной жизни Древнерусского государства от вр...

Pervoe v mezhdunarodnoy praktike mezhdistsiplinarnoe spravochnoe izdanie osveshchaet vsyu sovokupnost sotsialno-politicheskoy, ekonomicheskoy, kulturnoy i religioznoy zhizni Drevnerusskogo gosudarstva ot vr...

The first in the international practice of multidisciplinary reference book illuminates the totality of the socio-political, economic, cultural and religious life of the Ancient Russian state from ...

Издательство
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2017
$477.99
(0)
В наличии

Комплектация

12 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785862185140
ISBN
978-5-86218-514-0
Год выпуска
2017
Количество страниц
992
Тираж
2000
Формат
84x108/16
Язык

Первое в международной практике междисциплинарное справочное издание освещает всю совокупность социально-политической, экономической, культурной и религиозной жизни Древнерусского государства от времени его зарождения (IX в.) вплоть до монгольского нашествия середины XIII в. Около 3000 статей, написанных ведущими специалистами России, Украины и Беларуси, отражают современные знания и представления, сложившиеся на основе последних археологических, нумизматических, сфрагистических материалов, углубившейся интерпретации древнерусских письменных источников, новейших исследований и публикаций зарубежных источников по истории Восточной Европы. Впервые подробно освещаются внешнеполитические связи Руси со странами Европы и Азии, что позволяет представить Древнерусское государство в широком контексте средневекового мира. Дополнительные справочные материалы - обширный список литературы, списки древнерусских князей, митрополитов и епископов, городов (на начало XIII в.), датированных рукописей и др. - суммируют сведения статей. Предназначена для специалистов в различных областях русской истории и культуры, искусства и литературы, для преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов и школьников старших классов, а также всех интересующихся отечественной историей. Книга отпечатана в Италии, содержит более 1000 цветных и черно-белых фотографий, оригинальных карт, схем, таблиц.. Выход этой книги - само по себе событие. Энциклопедия на 3000 статей, написанная крупнейшими специалистами по истории и археологии Древней Руси, со множеством фотографий, рисунков, карт, и схем - и всё в непривычно роскошном для академического издания формате... Авторы проделали титанический труд, собирая под одной обложкой сведения о княжествах, правителях, исторических сочинениях и быте древнерусских земель от Рюрика до нашествия монголо-татар.журнал "Psychologies" Выход энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире» - одно из главнейших культурных событий 2014 года (по версии газеты «Московский комсомолец»)«Задача нашей исторической науки - показать роль России на всех этапах исторического развития, увидеть, что такое Россия в контексте Европы, в контексте Азии и в контексте мира в целом. И для нас, для института эта книга является символом того, чем мы должны заниматься» (академик Александр Чубарьян, директор Института всеобщей истории РАН, - из выступления на презентации энциклопедии).

Pervoe v mezhdunarodnoy praktike mezhdistsiplinarnoe spravochnoe izdanie osveshchaet vsyu sovokupnost sotsialno-politicheskoy, ekonomicheskoy, kulturnoy i religioznoy zhizni Drevnerusskogo gosudarstva ot vremeni ego zarozhdeniya (IX v.) vplot do mongolskogo nashestviya serediny XIII v. Okolo 3000 statey, napisannykh vedushchimi spetsialistami Rossii, Ukrainy i Belarusi, otrazhayut sovremennye znaniya i predstavleniya, slozhivshiesya na osnove poslednikh arkheologicheskikh, numizmaticheskikh, sfragisticheskikh materialov, uglubivsheysya interpretatsii drevnerusskikh pismennykh istochnikov, noveyshikh issledovaniy i publikatsiy zarubezhnykh istochnikov po istorii Vostochnoy Evropy. Vpervye podrobno osveshchayutsya vneshnepoliticheskie svyazi Rusi so stranami Evropy i Azii, chto pozvolyaet predstavit Drevnerusskoe gosudarstvo v shirokom kontekste srednevekovogo mira. Dopolnitelnye spravochnye materialy - obshirnyy spisok literatury, spiski drevnerusskikh knyazey, mitropolitov i episkopov, gorodov (na nachalo XIII v.), datirovannykh rukopisey i dr. - summiruyut svedeniya statey. Prednaznachena dlya spetsialistov v razlichnykh oblastyakh russkoy istorii i kultury, iskusstva i literatury, dlya prepodavateley vysshikh i srednikh uchebnykh zavedeniy, studentov i shkolnikov starshikh klassov, a takzhe vsekh interesuyushchikhsya otechestvennoy istoriey. Kniga otpechatana v Italii, soderzhit bolee 1000 tsvetnykh i cherno-belykh fotografiy, originalnykh kart, skhem, tablits.. Vykhod etoy knigi - samo po sebe sobytie. Entsiklopediya na 3000 statey, napisannaya krupneyshimi spetsialistami po istorii i arkheologii Drevney Rusi, so mnozhestvom fotografiy, risunkov, kart, i skhem - i vsye v neprivychno roskoshnom dlya akademicheskogo izdaniya formate... Avtory prodelali titanicheskiy trud, sobiraya pod odnoy oblozhkoy svedeniya o knyazhestvakh, pravitelyakh, istoricheskikh sochineniyakh i byte drevnerusskikh zemel ot Ryurika do nashestviya mongolo-tatar.zhurnal "Psychologies" Vykhod entsiklopedii Drevnyaya Rus v srednevekovom mire - odno iz glavneyshikh kulturnykh sobytiy 2014 goda (po versii gazety Moskovskiy komsomolets)Zadacha nashey istoricheskoy nauki - pokazat rol Rossii na vsekh etapakh istoricheskogo razvitiya, uvidet, chto takoe Rossiya v kontekste Evropy, v kontekste Azii i v kontekste mira v tselom. I dlya nas, dlya instituta eta kniga yavlyaetsya simvolom togo, chem my dolzhny zanimatsya (akademik Aleksandr CHubaryan, direktor Instituta vseobshchey istorii RAN, - iz vystupleniya na prezentatsii entsiklopedii).

The first in the international practice of multidisciplinary reference book illuminates the totality of the socio-political, economic, cultural and religious life of the Ancient Russian state from the time of its origin (IX century) until the Mongol invasion in the middle of the XIII century, About 3000 articles, written by leading specialists from Russia, Ukraine and Belarus reflect contemporary knowledge and ideas, developed based on the latest archaeological, numismatic, sphragistics materials, to deepen interpretation of ancient written sources, latest research and publications of foreign literature on the history of Eastern Europe. For the first time described in detail the foreign relations of Russia with the countries of Europe and Asia that allows to represent the old Russian state in the wider context of the medieval world. Additional reference materials — an extensive bibliography, lists of ancient princes, metropolitans and bishops of the cities (at the beginning of the XIII century), dated manuscripts, etc. — summarize information articles. Designed for professionals in various fields of Russian history and culture, art and literature, for teachers of higher and secondary educational institutions, students and high school students, and anyone interested in Russian history. Richly illustrated edition.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...