Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований : учебник / А. П. Беляев, Д. Ю. Ивкин ; под ред. А. П. Беляева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 400 с. : ил.

Estestvenno-nauchnye metody sudebno-ekspertnykh issledovaniy : uchebnik / A. P. Belyaev, D. YU. Ivkin ; pod red. A. P. Belyaeva. M. : GEOTAR-Media, 2019. 400 s. : il.

Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований : учебник / А. П. Беляев, Д. Ю. Ивкин ; под ред. А. П. Беляева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 400 с. : ил.

ID 1302731

Учебник соответствует программе учебной дисциплины "Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований" согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования...

Uchebnik sootvetstvuet programme uchebnoy distsipliny "Estestvenno-nauchnye metody sudebno-ekspertnykh issledovaniy" soglasno federalnomu gosudarstvennomu obrazovatelnomu standartu vysshego obrazovaniya...

$29.49
(0)
In Stock

Packing products

14 working days

Pick-up

1 - 2 business days, free

Delivery

1 business day

Product details

Cover
Твердый переплет
EAN
9785970445112
ISBN
978-5-9704-4511-2
Publication date
2019
Page count
400
Circulation
500
Format
60x90/16

Учебник соответствует программе учебной дисциплины "Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований" согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 40.05.03 "Судебная экспертиза (уровень специалитета)". На доступном научно-методическом уровне изложены основы естественно-научных методов анализа, используемых в современной судебно-технической экспертизе. Издание состоит из восьми частей, каждая из которых посвящена конкретному базисному методу. Цель книги - помочь в формировании у обучающихся умений, знаний и навыков, необходимых при освоении специальных дисциплин экспертно-криминалистического цикла.Учебник рекомендован студентам и аспирантам медицинских и фармацевтических вузов при изучении естественных дисциплин.

Uchebnik sootvetstvuet programme uchebnoy distsipliny "Estestvenno-nauchnye metody sudebno-ekspertnykh issledovaniy" soglasno federalnomu gosudarstvennomu obrazovatelnomu standartu vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 40.05.03 "Sudebnaya ekspertiza (uroven spetsialiteta)". Na dostupnom nauchno-metodicheskom urovne izlozheny osnovy estestvenno-nauchnykh metodov analiza, ispolzuemykh v sovremennoy sudebno-tekhnicheskoy ekspertize. Izdanie sostoit iz vosmi chastey, kazhdaya iz kotorykh posvyashchena konkretnomu bazisnomu metodu. TSel knigi - pomoch v formirovanii u obuchayushchikhsya umeniy, znaniy i navykov, neobkhodimykh pri osvoenii spetsialnykh distsiplin ekspertno-kriminalisticheskogo tsikla.Uchebnik rekomendovan studentam i aspirantam meditsinskikh i farmatsevticheskikh vuzov pri izuchenii estestvennykh distsiplin.

Coming soon...

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...