Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Мастера русской скульптуры. Скульптура XVIII–XIX веков

Mastera russkoy skulptury. Skulptura XVIIIXIX vekov

Masters of Russian sculpture in 2 volumes - vol. 1: the Sculptor of the XVIII–XIX centuries

ID 116759

Впервые в истории русского и советского искусства в книге подробно рассматриваются биографии и творчество большого количества (47) мастеров отечественной скульптуры ХVIII–ХIХ веков. Многочисленные ...

Vpervye v istorii russkogo i sovetskogo iskusstva v knige podrobno rassmatrivayutsya biografii i tvorchestvo bolshogo kolichestva (47) masterov otechestvennoy skulptury KHVIIIKHIKH vekov. Mnogochislennye ...

For the first time in the history of Russian and Soviet art of the book discusses in detail the biography and creativity of a large number (47) masters of Russian sculpture XVIII–XIX centuries. Num...

Издательство
Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2008
$182.99
(0)
В наличии

Комплектация

10 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Издательство
Переплет
Твердый переплет
EAN
9785779314046
ISBN
978-5-7793-1404-6
Год выпуска
2008
Количество страниц
440
Тираж
3000
Язык

Книга посвящена мастерам русской скульптуры ХVIII-ХIХ веков. Через творческие биографии известных мастеров, расположенные по хронологии, начиная с Петровской эпохи и заканчивая рубежом ХIХ-ХХ веков, последовательно раскрывается история отечественной скульптуры за 200 лет.Впервые в истории русского и советского искусства в книге подробно рассматриваются биографии и творчество большого количества (47) мастеров отечественной скульптуры ХVIII-ХIХ веков. Многочисленные иллюстрации их произведений зримо отражают важнейшие ступени в развитии русской скульптуры за 200 лет: от декоративных форм барокко к постепенному переходу к строгой и сдержанной стилистике классицизма, преодоление классицистических канонов и движение к новому, реалистическому этапу развития, связанному с прогрессивными идеями русского демократического общества.Почти каждая монографическая статья начинается с портретного изображения скульптора. При этом книга богато иллюстрирована произведениями монументальной, монументально-декоративной, мемориальной, станковой скульптуры и пластики малых форм мастеров ХVIII-ХIХ веков. Даются изображения знаменитых и малоизвестных памятников и надгробий, а также скульптурных убранств архитектурных сооружений, находящихся в Санкт-Петербурге, Москве, других городах Российской империи и за рубежом. В качестве иллюстративного материала также использованы работы, находящиеся в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже, других российских музеях и частных коллекциях.Легко читаемый и логически выстроенный текст в книге делает ее привлекательной для самого широкого круга читателей - от историков искусства, преподавателей художественных вузов и школ до студентов и людей, проявляющих интерес к отечественной культуре и искусству.Книга найдет покупателей в числе историков искусства, преподавателей художественных вузов и школ, коллекционеров, архитекторов, студентов художественных и архитектурных институтов, училищ, школ и просто любителей отечественного искусства.

Kniga posvyashchena masteram russkoy skulptury KHVIII-KHIKH vekov. CHerez tvorcheskie biografii izvestnykh masterov, raspolozhennye po khronologii, nachinaya s Petrovskoy epokhi i zakanchivaya rubezhom KHIKH-KHKH vekov, posledovatelno raskryvaetsya istoriya otechestvennoy skulptury za 200 let.Vpervye v istorii russkogo i sovetskogo iskusstva v knige podrobno rassmatrivayutsya biografii i tvorchestvo bolshogo kolichestva (47) masterov otechestvennoy skulptury KHVIII-KHIKH vekov. Mnogochislennye illyustratsii ikh proizvedeniy zrimo otrazhayut vazhneyshie stupeni v razvitii russkoy skulptury za 200 let: ot dekorativnykh form barokko k postepennomu perekhodu k strogoy i sderzhannoy stilistike klassitsizma, preodolenie klassitsisticheskikh kanonov i dvizhenie k novomu, realisticheskomu etapu razvitiya, svyazannomu s progressivnymi ideyami russkogo demokraticheskogo obshchestva.Pochti kazhdaya monograficheskaya statya nachinaetsya s portretnogo izobrazheniya skulptora. Pri etom kniga bogato illyustrirovana proizvedeniyami monumentalnoy, monumentalno-dekorativnoy, memorialnoy, stankovoy skulptury i plastiki malykh form masterov KHVIII-KHIKH vekov. Dayutsya izobrazheniya znamenitykh i maloizvestnykh pamyatnikov i nadgrobiy, a takzhe skulpturnykh ubranstv arkhitekturnykh sooruzheniy, nakhodyashchikhsya v Sankt-Peterburge, Moskve, drugikh gorodakh Rossiyskoy imperii i za rubezhom. V kachestve illyustrativnogo materiala takzhe ispolzovany raboty, nakhodyashchiesya v Tretyakovskoy galeree, Russkom muzee, Ermitazhe, drugikh rossiyskikh muzeyakh i chastnykh kollektsiyakh.Legko chitaemyy i logicheski vystroennyy tekst v knige delaet ee privlekatelnoy dlya samogo shirokogo kruga chitateley - ot istorikov iskusstva, prepodavateley khudozhestvennykh vuzov i shkol do studentov i lyudey, proyavlyayushchikh interes k otechestvennoy kulture i iskusstvu.Kniga naydet pokupateley v chisle istorikov iskusstva, prepodavateley khudozhestvennykh vuzov i shkol, kollektsionerov, arkhitektorov, studentov khudozhestvennykh i arkhitekturnykh institutov, uchilishch, shkol i prosto lyubiteley otechestvennogo iskusstva.

The book is dedicated to the masters of Russian sculpture XVIII-XIX centuries. Through creative biographies of famous artists, located in chronological order, starting with the Petrine era and ending with the turn of XIX-XX centuries, consistently reveals the history of Russian sculpture 200 years.For the first time in the history of Russian and Soviet art of the book discusses in detail the biography and creativity of a large number (47) masters of Russian sculpture XVIII-XIX centuries. Numerous illustrations of their works visibly reflect the most important stages in the development of Russian sculpture 200 years: from the decorative forms of the Baroque to a gradual transition to strict and restrained style of classicism, overcoming the classical canons and a move to a new, realistic stage of development associated with the progressive ideas of Russian democratic society.Almost every monographic article begins with a portrait image of the sculptor. The book is richly illustrated with works of monumental, monumental-decorative, memorial, easel sculpture and sculpture of small forms of the masters of the EIGHTEENTH and NINETEENTH centuries. Are images of the famous and little-known monuments and tombstones, and sculpted decoration of architectural constructions in Saint-Petersburg, Moscow and other cities of the Russian Empire and abroad. As illustrative material is also used of works kept in the Tretyakov gallery, Russian Museum, Hermitage and other Russian museums and private collections.Easy-to-read and logically-structured text in the book makes it attractive for a wide range of readers - from art historians, teachers of art institutes and schools to students and people interested in Russian culture and art.The book will find buyers among art historians, teachers of art schools, collectors, architects, students, architecture and art institutes, colleges, schools and Amateurs of Russian art.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...