Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Трупный яд «покаяния». Зачем Кремль пресмыкается перед гитлеровцами?

Trupnyy yad pokayaniya. Zachem Kreml presmykaetsya pered gitlerovtsami?

Putrid poison &quot;repentance.&quot; Why did the Kremlin kowtow to the Nazis?

ID 60162

С самого своего рождения «независимая» (от кого? от собственного народа?) Россия только и делает, что кается, – за мнимые преступления и вымышленные грехи, за победы Империи, триумфы Сталинской эпо...

S samogo svoego rozhdeniya nezavisimaya (ot kogo? ot sobstvennogo naroda?) Rossiya tolko i delaet, chto kaetsya, za mnimye prestupleniya i vymyshlennye grekhi, za pobedy Imperii, triumfy Stalinskoy epo...

Since its inception, the "independent" (from whom? from their own people?) Russia does that repents, for imaginary crimes imaginary sins, for winning of the Empire, the triumphs of the Stalin era a...

Год выпуска
2011
Переплет
Твердый переплет
Издательство
Товар закончился
Сообщить о поступлении
(0)

Характеристики

EAN
9785995503491
ISBN
978-5-995-50349-1
Год выпуска
2011
Количество страниц
320
Тираж
4000
Формат
84x108/32
Язык
Переплет
Твердый переплет
Издательство

С самого своего рождения «независимая» (от кого? от собственного народа?) Россия только и делает, что кается, – за мнимые преступления и вымышленные грехи, за победы Империи, триумфы Сталинской эпохи и былое величие Сверхдержавы. ТРУПНЫЙ ЯД «ПОКАЯНИЯ» уже убил СССР, а теперь им пичкают и РФ, чтобы вытравить из нас не только здоровый патриотизм, но даже инстинкт самосохранения. В этой покаянной вакханалии нынешний Кремль недалеко ушел от ельцинских иуд – недавно в очередной раз повинился за Катынь, опять забыв о десятках тысяч красноармейцев, уничтоженных в польских концлагерях; пресмыкается перед «либеральными» фашистами, оклеветавшими наше прошлое; глотает оскорбления от вчерашних холуев СССР и западных «партнеров», приравнявших Советский Союз к гитлеровскому Рейху; вяло отбрехивается от прибалтийских и украинских нацистов, которые плюют нам в лицо; и с распростертыми объятиями встречает белогвардейцев, прислуживавших фрицам. Эта книга – звонкая пощечина кремлевским псевдо-«патриотам», которые не «поднимают Россию с колен», а покорно кланяются заклятым врагам. Опровергая самые подлые либерастические мифы, Юрий Нерсесов доказывает, что это Запад должен каяться перед нами за сотрудничество с Гитлером, а не наоборот: европейцы вооружали Вермахт и гораздо охотнее шли в войска СС, чем в Сопротивление, активно участвовали в гитлеровской агрессии против России и не прочь при первой возможности повторить «крестовый поход на Восток»!

S samogo svoego rozhdeniya nezavisimaya (ot kogo? ot sobstvennogo naroda?) Rossiya tolko i delaet, chto kaetsya, za mnimye prestupleniya i vymyshlennye grekhi, za pobedy Imperii, triumfy Stalinskoy epokhi i byloe velichie Sverkhderzhavy. TRUPNYY YAD POKAYANIYA uzhe ubil SSSR, a teper im pichkayut i RF, chtoby vytravit iz nas ne tolko zdorovyy patriotizm, no dazhe instinkt samosokhraneniya. V etoy pokayannoy vakkhanalii nyneshniy Kreml nedaleko ushel ot eltsinskikh iud nedavno v ocherednoy raz povinilsya za Katyn, opyat zabyv o desyatkakh tysyach krasnoarmeytsev, unichtozhennykh v polskikh kontslageryakh; presmykaetsya pered liberalnymi fashistami, oklevetavshimi nashe proshloe; glotaet oskorbleniya ot vcherashnikh kholuev SSSR i zapadnykh partnerov, priravnyavshikh Sovetskiy Soyuz k gitlerovskomu Reykhu; vyalo otbrekhivaetsya ot pribaltiyskikh i ukrainskikh natsistov, kotorye plyuyut nam v litso; i s rasprostertymi obyatiyami vstrechaet belogvardeytsev, prisluzhivavshikh fritsam. Eta kniga zvonkaya poshchechina kremlevskim psevdo-patriotam, kotorye ne podnimayut Rossiyu s kolen, a pokorno klanyayutsya zaklyatym vragam. Oprovergaya samye podlye liberasticheskie mify, YUriy Nersesov dokazyvaet, chto eto Zapad dolzhen kayatsya pered nami za sotrudnichestvo s Gitlerom, a ne naoborot: evropeytsy vooruzhali Vermakht i gorazdo okhotnee shli v voyska SS, chem v Soprotivlenie, aktivno uchastvovali v gitlerovskoy agressii protiv Rossii i ne proch pri pervoy vozmozhnosti povtorit krestovyy pokhod na Vostok!

Since its inception, the "independent" (from whom? from their own people?) Russia does that repents, for imaginary crimes imaginary sins, for winning of the Empire, the triumphs of the Stalin era and the former glory of the Superpower. PUTRID POISON "REPENTANCE" had already killed the USSR, and now they are stuffed and Russia, to erase from us not only healthy patriotism, but even the instinct of self-preservation. In this penitential Orgy of the present Kremlin is not far from Yeltsin Jude – recently, once again apologized for Katyn, again forgetting about the tens of thousands of red army soldiers killed in Polish concentration camps; kowtow to the "liberal" fascists who defamed our past; swallow insults from yesterday's lackeys of the USSR and the Western "partners" equate the Soviet Union to the third Reich; sluggish otbrehivaetsya by the Baltic and Ukrainian Nazis who spit in our faces; and with open arms welcomes whites, ministered to the Krauts. This book is a resounding slap to the Kremlin's pseudo-"patriots" who do not "raise Russia from its knees," and humbly bow to the sworn enemies. Refuting the vile liberasticheskie myths, Yuri Nersesov proves that the West must repent before us for the cooperation with Hitler, and not Vice versa: the Europeans were arming the Wehrmacht and much more willing to were in the Waffen-SS than in the Resistance, actively participated in Nazi aggression against Russia and are not averse to repeat the "crusade in the East"!

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

Загрузка комментариев...