Chat with us, powered by LiveChat

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода текста

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Пробел
Ввод
Вход

Объяснение священной книги Псалмов

Obyasnenie svyashchennoy knigi Psalmov

The explanation of the Holy book of Psalms

ID 172953

Свой труд "Объяснение священной книги псалмов" протоиерей Петропавловской церкви г. Самары Григорий Разумовский создавал в течение 18-ти лет, с 1896 по 1914 год. Рукопись получила одобрение одного ...

Svoy trud "Obyasnenie svyashchennoy knigi psalmov" protoierey Petropavlovskoy tserkvi g. Samary Grigoriy Razumovskiy sozdaval v techenie 18-ti let, s 1896 po 1914 god. Rukopis poluchila odobrenie odnogo ...

His work "the Explanation of the Holy book of Psalms," the Archpriest Peter and Paul Church in Samara Grigory Razumovsky have been working on for 18 years, from 1896 to 1914. The manuscript has rec...

Переплет
Твердый переплет
Год выпуска
2023
$84.99
(0)
В наличии

Комплектация

13 рабочих дней

Самовывоз

1 - 2 рабочих дня, бесплатно

Доставка

от 1 рабочего дня

Характеристики

Переплет
Твердый переплет
EAN
9785742912729
ISBN
978-5-7429-1272-9
Год выпуска
2023
Количество страниц
992
Тираж
3000
Формат
70x100/16
Язык

Свой труд "Объяснение священной книги псалмов" протоиерей Петропавловской церкви г. Самары Григорий Разумовский создавал в течение 18-ти лет, с 1896 по 1914 год. Рукопись получила одобрение одного из авторитетных представителей богословской науки того времени проф. СПбДА Н.Н. Глубоковского и разрешение на печатание от цензурного комитета. Автор передал свой труд преосвященному Михаилу (Богданову), еп. Самарскому с просьбой посодействовать изданию. Однако наступившая вскорости революция сделала невозможным издание книги. Ясно и доступно изложенное, "Объяснение священной книги псалмов" может стать хорошим подспорьем в изучении православной веры и Св. Писания. Автор подробно излагает события священной ветхозаветной истории, послужившие поводом к созданию того или иного псалма, раскрывая на этом фоне его духовный пророческий смысл и значение его для внутренней жизни христианина. Особенно ценно то, что о. Григорий постоянно обращается к месту и роли Псалтири в православном богослужении, показывая, почему тот или иной псалом стал частью утрени, вечерни и т. д. В своих толкованиях автор опирается на мнения святых отцов, толкователей Псалтири. Самое современное из имеющихся толкований всей Псалтири, это "Объяснение" должно помочь всем, стремящимся к уразумению неисчерпаемого духовного богатства псалмов.

Svoy trud "Obyasnenie svyashchennoy knigi psalmov" protoierey Petropavlovskoy tserkvi g. Samary Grigoriy Razumovskiy sozdaval v techenie 18-ti let, s 1896 po 1914 god. Rukopis poluchila odobrenie odnogo iz avtoritetnykh predstaviteley bogoslovskoy nauki togo vremeni prof. SPbDA N.N. Glubokovskogo i razreshenie na pechatanie ot tsenzurnogo komiteta. Avtor peredal svoy trud preosvyashchennomu Mikhailu (Bogdanovu), ep. Samarskomu s prosboy posodeystvovat izdaniyu. Odnako nastupivshaya vskorosti revolyutsiya sdelala nevozmozhnym izdanie knigi. YAsno i dostupno izlozhennoe, "Obyasnenie svyashchennoy knigi psalmov" mozhet stat khoroshim podsporem v izuchenii pravoslavnoy very i Sv. Pisaniya. Avtor podrobno izlagaet sobytiya svyashchennoy vetkhozavetnoy istorii, posluzhivshie povodom k sozdaniyu togo ili inogo psalma, raskryvaya na etom fone ego dukhovnyy prorocheskiy smysl i znachenie ego dlya vnutrenney zhizni khristianina. Osobenno tsenno to, chto o. Grigoriy postoyanno obrashchaetsya k mestu i roli Psaltiri v pravoslavnom bogosluzhenii, pokazyvaya, pochemu tot ili inoy psalom stal chastyu utreni, vecherni i t. d. V svoikh tolkovaniyakh avtor opiraetsya na mneniya svyatykh ottsov, tolkovateley Psaltiri. Samoe sovremennoe iz imeyushchikhsya tolkovaniy vsey Psaltiri, eto "Obyasnenie" dolzhno pomoch vsem, stremyashchimsya k urazumeniyu neischerpaemogo dukhovnogo bogatstva psalmov.

His work "the Explanation of the Holy book of Psalms," the Archpriest Peter and Paul Church in Samara Grigory Razumovsky have been working on for 18 years, from 1896 to 1914. The manuscript has received the approval of one of the authoritative representatives of the theological science of that time Professor Spbda N. N. Glubokovski and imprimatur from the censorship Committee. The author gave his work the Bishop Mikhail (Bogdanov), EP. Samara with the request to promote the publication. However, the onset of the revolution soon made impossible the publication of the book. Clearly set out and available, "the Explanation of the Holy book of Psalms," can be a good tool in the study of the Orthodox faith and St. Scriptures. The author recounts the events of the sacred history of the old Testament which has given rise to the creation of a Psalm revealing on this background, it is the spiritual prophetic meaning and its meaning for the inner life of the Christian. Especially valuable is that Gregory is constantly drawn to the place and role of the Psalter in Orthodox worship, showing why a particular Psalm became part of Matins, Vespers, etc. In their interpretations, the author relies on the opinions of the Holy fathers, interpreters of the Psalter. The most modern of interpretations the whole of the Psalter, this "Explanation" should help anyone seeking to understand the inexhaustible spiritual riches of the Psalms.

Технические характеристики товара могут отличаться.
Уточняйте информацию при оформлении заказа
у оператора контакт-центра.

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...