Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

Психологическая подготовка к соревнованию в спорте. 2-е изд.

Psikhologicheskaya podgotovka k sorevnovaniyu v sporte. 2-e izd.

Психологическая подготовка к соревнованию в спорте. 2-е изд.

ID 1974535

В книге известного отечественного психолога спорта,одного из основателей отечественной школы спортивнойпсихологии А.Ц. Пуни речь идет о психологической под-готовке к соревнованию. Написанная более ...

V knige izvestnogo otechestvennogo psikhologa sporta,odnogo iz osnovateley otechestvennoy shkoly sportivnoypsikhologii A.TS. Puni rech idet o psikhologicheskoy pod-gotovke k sorevnovaniyu. Napisannaya bolee ...

Publisher
Cover
Мягкий переплет
Publication date
2023
$20.49
(0)
In Stock

Packing products

20 working days

Pick-up

1 - 2 business days, free

Delivery

1 business day

Product details

Publisher
Cover
Мягкий переплет
EAN
9785907601451
ISBN
978-5-907601-45-1
Publication date
2023
Page count
120
Circulation
500
Format
60x90/16

В книге известного отечественного психолога спорта,одного из основателей отечественной школы спортивнойпсихологии А.Ц. Пуни речь идет о психологической под-готовке к соревнованию. Написанная более полувека назад,она не утратила своей актуальности. При современномуровне спортивных достижений у спортсменов, борю-щихся за победу, наблюдается примерно равное соотноше-ние всех видов подготовленности. В этих условиях обычнопобеждает тот, кто лучше подготовлен к выступлениюв каждом конкретном соревновании психологически.Для спортивных психологов, тренеров, спортсменов,студентов и аспирантов высших учебных заведений физи-ческой культуры и спорта.

V knige izvestnogo otechestvennogo psikhologa sporta,odnogo iz osnovateley otechestvennoy shkoly sportivnoypsikhologii A.TS. Puni rech idet o psikhologicheskoy pod-gotovke k sorevnovaniyu. Napisannaya bolee poluveka nazad,ona ne utratila svoey aktualnosti. Pri sovremennomurovne sportivnykh dostizheniy u sportsmenov, boryu-shchikhsya za pobedu, nablyudaetsya primerno ravnoe sootnoshe-nie vsekh vidov podgotovlennosti. V etikh usloviyakh obychnopobezhdaet tot, kto luchshe podgotovlen k vystupleniyuv kazhdom konkretnom sorevnovanii psikhologicheski.Dlya sportivnykh psikhologov, trenerov, sportsmenov,studentov i aspirantov vysshikh uchebnykh zavedeniy fizi-cheskoy kultury i sporta.

Coming soon...

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...