Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

Клещи домашней пыли - белое пятно в медицине

Kleshchi domashney pyli - beloe pyatno v meditsine

House dust mites - a white spot in medicine

ID 169431

Данная серия книг ("Паразиты вне и внутри нас") посвящена страждущим людям, которые и в XXI просвещенном веке продолжают оставаться заложниками биологически неграмотной медицины. Вашему вниманию бу...

Dannaya seriya knig ("Parazity vne i vnutri nas") posvyashchena strazhdushchim lyudyam, kotorye i v XXI prosveshchennom veke prodolzhayut ostavatsya zalozhnikami biologicheski negramotnoy meditsiny. Vashemu vnimaniyu bu...

This series of books ("the Parasites outside and inside us") is dedicated to the suffering people in the enlightened XXI century, continue to remain hostage to the biologically illiterate medicine....

Publisher
Cover
Мягкий переплет
Publication date
2013
$11.99
(0)
In Stock

Packing products

20 working days

Pick-up

1 - 2 business days, free

Delivery

1 business day

Product details

Publisher
Cover
Мягкий переплет
EAN
9785423601010
ISBN
978-5-4236-0101-0
ISBN10
5-4236-0101-0
Publication date
2013
Page count
704
Circulation
2000
Format
84x108/32
Language

Данная серия книг ("Паразиты вне и внутри нас") посвящена страждущим людям, которые и в XXI просвещенном веке продолжают оставаться заложниками биологически неграмотной медицины. Вашему вниманию будут представлены письма от больных людей и их родственников, материалы от мыслящих ученых и врачей, которые давно знают, что человек нестерилен и что все современные болезни вызываются биологическими возбудителями. К ним относятся многоклеточные гельминты и клещи, одноклеточные трихомонады и токсоплазмы, а также сопутствующая им патогенная микрофлора - грибы и бактерии, риккетсии и вирусы. При этом главным биологическим противником современного человечества, как и в ХХ веке, остается жгутиконосец трихомонада - виновник возникновения раковых опухолей, сердечно-сосудистых патологий, СПИДа (совместно с ВИЧ) и множества других "неизлечимых" болезней.

Dannaya seriya knig ("Parazity vne i vnutri nas") posvyashchena strazhdushchim lyudyam, kotorye i v XXI prosveshchennom veke prodolzhayut ostavatsya zalozhnikami biologicheski negramotnoy meditsiny. Vashemu vnimaniyu budut predstavleny pisma ot bolnykh lyudey i ikh rodstvennikov, materialy ot myslyashchikh uchenykh i vrachey, kotorye davno znayut, chto chelovek nesterilen i chto vse sovremennye bolezni vyzyvayutsya biologicheskimi vozbuditelyami. K nim otnosyatsya mnogokletochnye gelminty i kleshchi, odnokletochnye trikhomonady i toksoplazmy, a takzhe soputstvuyushchaya im patogennaya mikroflora - griby i bakterii, rikketsii i virusy. Pri etom glavnym biologicheskim protivnikom sovremennogo chelovechestva, kak i v KHKH veke, ostaetsya zhgutikonosets trikhomonada - vinovnik vozniknoveniya rakovykh opukholey, serdechno-sosudistykh patologiy, SPIDa (sovmestno s VICH) i mnozhestva drugikh "neizlechimykh" bolezney.

This series of books ("the Parasites outside and inside us") is dedicated to the suffering people in the enlightened XXI century, continue to remain hostage to the biologically illiterate medicine. Your attention will be presented the letters from patients and their relatives, the materials from the thinking of scientists and doctors have long known that man is not sterile and that all modern diseases are caused by biological pathogens. These include multicellular helminths and mites, protozoa Trichomonas and Toxoplasma, as well as corresponding pathogenic microflora - bacteria and fungi, Rickettsia and viruses. The main biological enemy of modern humanity, as in the twentieth century, remains the flagellate Trichomonas - cause of cancer, cardiovascular pathologies, AIDS (with HIV) and many other "incurable" diseases.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...