Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

Клинические ситуации. Принятие решений.

Klinicheskie situatsii. Prinyatie resheniy.

Clinical situation. Decision-making.

ID 30196

В предлагаемом сборнике междисциплинарных клинических задач представлено 100 самых разнообразных клинических ситуаций, выходящих за рамки какой-либо одной врачебной специальности и ожидающих будуще...

V predlagaemom sbornike mezhdistsiplinarnykh klinicheskikh zadach predstavleno 100 samykh raznoobraznykh klinicheskikh situatsiy, vykhodyashchikh za ramki kakoy-libo odnoy vrachebnoy spetsialnosti i ozhidayushchikh budushche...

The proposed collection of interdisciplinary clinical challenges presented 100 of the most varied clinical situations beyond any single medical specialty and pending future doctor in his practice. ...

Publisher
Cover
Твердый переплет
Publication date
2014
$14.49
(0)
In Stock

Packing products

10 working days

Pick-up

1 - 2 business days, free

Delivery

1 business day

Product details

Publisher
Cover
Твердый переплет
EAN
9785222216583
ISBN
978-5-222-21658-3
Publication date
2014
Page count
203
Circulation
3000
Format
84x108/32
Language

В предлагаемом сборнике междисциплинарных клинических задач представлено 100 самых разнообразных клинических ситуаций, выходящих за рамки какой-либо одной врачебной специальности и ожидающих будущего врача в его практической деятельности. Отличительная особенность данного учебного пособия - междисциплинарность клинических ситуаций, большинство из которых представлены сочетанной патологией, требующей знаний и ориентировки не только в клинике внутренних болезней, но и в смежных клинических дисциплинах (неврология, инфекционные болезни, дерматология и др.). Каждая задача сопровождается соответствующими иллюстрациями и кратким комментарием с обоснованием выбора наиболее правильного решения для конкретной клинической ситуации. Это позволяет использовать задачи не только для самоподготовки выпускников к итоговой государственной аттестации (ИГА), а также в качестве обучающего пособия студентов лечебных факультетов. Подобные задачи в наибольшей степени позволяют формировать и развивать клиническое мышление будущего врача, интегрировать данные фундаментальных и смежных клинических дисциплин. Предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов по специальности 060101.65 "Лечебное дело".

V predlagaemom sbornike mezhdistsiplinarnykh klinicheskikh zadach predstavleno 100 samykh raznoobraznykh klinicheskikh situatsiy, vykhodyashchikh za ramki kakoy-libo odnoy vrachebnoy spetsialnosti i ozhidayushchikh budushchego vracha v ego prakticheskoy deyatelnosti. Otlichitelnaya osobennost dannogo uchebnogo posobiya - mezhdistsiplinarnost klinicheskikh situatsiy, bolshinstvo iz kotorykh predstavleny sochetannoy patologiey, trebuyushchey znaniy i orientirovki ne tolko v klinike vnutrennikh bolezney, no i v smezhnykh klinicheskikh distsiplinakh (nevrologiya, infektsionnye bolezni, dermatologiya i dr.). Kazhdaya zadacha soprovozhdaetsya sootvetstvuyushchimi illyustratsiyami i kratkim kommentariem s obosnovaniem vybora naibolee pravilnogo resheniya dlya konkretnoy klinicheskoy situatsii. Eto pozvolyaet ispolzovat zadachi ne tolko dlya samopodgotovki vypusknikov k itogovoy gosudarstvennoy attestatsii (IGA), a takzhe v kachestve obuchayushchego posobiya studentov lechebnykh fakultetov. Podobnye zadachi v naibolshey stepeni pozvolyayut formirovat i razvivat klinicheskoe myshlenie budushchego vracha, integrirovat dannye fundamentalnykh i smezhnykh klinicheskikh distsiplin. Prednaznacheno dlya studentov starshikh kursov meditsinskikh vuzov po spetsialnosti 060101.65 "Lechebnoe delo".

The proposed collection of interdisciplinary clinical challenges presented 100 of the most varied clinical situations beyond any single medical specialty and pending future doctor in his practice. A distinctive feature of this textbook is inter-disciplinary clinical situations, most of which are concomitant pathology that requires knowledge and guidance not only in the clinic of internal diseases, but also in related clinical disciplines (neurology, infectious diseases, dermatology, etc.). Each task is accompanied by relevant illustrations and a brief commentary justifying the choice of the most appropriate solutions for the specific clinical situation. This allows you to use not only for self-training of graduates to the final state certification (IGA), and also as a teaching tool for students of medical faculties. Similar problems to the greatest extent possible to form and to develop clinical thinking of future doctors, to integrate fundamental and related clinical disciplines. Designed for senior students of medical schools, specialty 060101.65 "Medical care".

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...