Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

Напрягись!Расслабься.Книга+CD.Техника мышечной гармонизации позвоночника и суставов

Napryagis!Rasslabsya.Kniga+CD.Tekhnika myshechnoy garmonizatsii pozvonochnika i sustavov

Straining!Relax.Book+CD.Technique muscle harmonizing of the spine and joints

ID 230389

Евгений Яковлевич Гаткин - доктор медицинских наук, хирург, мастер спорта по самбо, тренер по самбо и дзюдо, президент спортивно-оздоровительного клуба "Звягинец". Автор этой книги - доктор медицин...

Evgeniy YAkovlevich Gatkin - doktor meditsinskikh nauk, khirurg, master sporta po sambo, trener po sambo i dzyudo, prezident sportivno-ozdorovitelnogo kluba "Zvyaginets". Avtor etoy knigi - doktor meditsin...

Evgeny Yakovlevich Galkin - doctor of medical Sciences, surgeon, master of sports in Sambo, the coach of Sambo and judo, the President of sports club "Zvyaginets". The author of this book - doctor ...

Publisher
Cover
Мягкий переплет
Publication date
2012
$4.99
(0)
In Stock

Packing products

10 working days

Pick-up

1 - 2 business days, free

Delivery

1 business day

Product details

Publisher
Cover
Мягкий переплет
EAN
9785854071024
ISBN
978-5-85407-102-4
Publication date
2012
Page count
176
Circulation
7000
Format
60x90/16
Language

Евгений Яковлевич Гаткин - доктор медицинских наук, хирург, мастер спорта по самбо, тренер по самбо и дзюдо, президент спортивно-оздоровительного клуба "Звягинец". Автор этой книги - доктор медицинских наук, хирург с тридцатилетним стажем врачебной практики, тренер спортивно-оздоровительного клуба - убежден: модные врачи, дорогостоящие таблетки, суперсовременные медицинские технологии бессильны, если человек сам не делает ничего для укрепления своего здоровья. Боли в позвоночнике и суставах - очень часто лишь первый тревожный звонок. Если не предпринять срочных мер к восстановлению костно-мышечной системы, самые разные недуги начнут появляться как грибы после дождя! На страницах этой книги автор знакомит читателя с простой и эффективной техникой мышечной гармонизации, разработанной им по принципу "напрягись - расслабься". Именно контрастные воздействия на мышцы помогут их укрепить без возникновения спазмов, позволят восстановить здоровье позвоночника и суставов, избежав компрессионной нагрузки. Методика включает парадоксальный мышечный тренинг без видимых движений, пассивную гимнастику и самомассаж, специальные приемы восстановления анатомических соотношений в позвоночнике, комплекс суставной гимнастики, лечебные ванны для позвоночника и суставов, курс изометрической мышечной релаксации (с аудиодиском). "Начните заниматься восстановлением здоровья позвоночника и суставов уже сегодня, чтобы в будущем избежать встречи с хирургом!" Евгений Гаткин Приемы восстановления анатомических соотношений в позвоночнике Парадоксальный мышечный тренинг без видимых движений Пассивная гимнастика и самомассаж Суставная гимнастика, которая поможет вам разогнуться Лечебные ванны для позвоночника и суставов

Evgeniy YAkovlevich Gatkin - doktor meditsinskikh nauk, khirurg, master sporta po sambo, trener po sambo i dzyudo, prezident sportivno-ozdorovitelnogo kluba "Zvyaginets". Avtor etoy knigi - doktor meditsinskikh nauk, khirurg s tridtsatiletnim stazhem vrachebnoy praktiki, trener sportivno-ozdorovitelnogo kluba - ubezhden: modnye vrachi, dorogostoyashchie tabletki, supersovremennye meditsinskie tekhnologii bessilny, esli chelovek sam ne delaet nichego dlya ukrepleniya svoego zdorovya. Boli v pozvonochnike i sustavakh - ochen chasto lish pervyy trevozhnyy zvonok. Esli ne predprinyat srochnykh mer k vosstanovleniyu kostno-myshechnoy sistemy, samye raznye nedugi nachnut poyavlyatsya kak griby posle dozhdya! Na stranitsakh etoy knigi avtor znakomit chitatelya s prostoy i effektivnoy tekhnikoy myshechnoy garmonizatsii, razrabotannoy im po printsipu "napryagis - rasslabsya". Imenno kontrastnye vozdeystviya na myshtsy pomogut ikh ukrepit bez vozniknoveniya spazmov, pozvolyat vosstanovit zdorove pozvonochnika i sustavov, izbezhav kompressionnoy nagruzki. Metodika vklyuchaet paradoksalnyy myshechnyy trening bez vidimykh dvizheniy, passivnuyu gimnastiku i samomassazh, spetsialnye priemy vosstanovleniya anatomicheskikh sootnosheniy v pozvonochnike, kompleks sustavnoy gimnastiki, lechebnye vanny dlya pozvonochnika i sustavov, kurs izometricheskoy myshechnoy relaksatsii (s audiodiskom). "Nachnite zanimatsya vosstanovleniem zdorovya pozvonochnika i sustavov uzhe segodnya, chtoby v budushchem izbezhat vstrechi s khirurgom!" Evgeniy Gatkin Priemy vosstanovleniya anatomicheskikh sootnosheniy v pozvonochnike Paradoksalnyy myshechnyy trening bez vidimykh dvizheniy Passivnaya gimnastika i samomassazh Sustavnaya gimnastika, kotoraya pomozhet vam razognutsya Lechebnye vanny dlya pozvonochnika i sustavov

Evgeny Yakovlevich Galkin - doctor of medical Sciences, surgeon, master of sports in Sambo, the coach of Sambo and judo, the President of sports club "Zvyaginets". The author of this book - doctor of medical science, a surgeon with thirty years of medical practice, a coach of a sports club - says: fancy doctors, expensive pills, cutting-edge medical technology is powerless if man does nothing to improve their health. Pain in the spine and joints very often, only the first Wake-up call. If not to take urgent measures to restore the musculoskeletal system, various ailments will start to appear as mushrooms after rain! On the pages of this book, the author acquaints the reader with a simple and effective technique of muscle harmonization, developed on the basis of "straining - relax." It is a contrast effect on the muscles will help strengthen them without causing spasms, will restore the health of the spine and joints, avoiding the compression load. The technique involves paradoxical muscle training without visible movements, passive exercises and self-massage, special techniques to restore the anatomical relationships to the spine, complex joint exercises, therapeutic baths for the spine and joints, the rate of isometric muscle relaxation (with audio CD). "Begin the restoration of the health of the spine and joints today and in the future to avoid a meeting with the surgeon!" Eugene Gutkin The methods of recovery of anatomical relationships in the spine Paradoxical muscle training without visible movement of Passive gymnastics and self-massage Articular exercises that will help you to straighten up Therapeutic baths for the spine and joints

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...