Chat with us, powered by LiveChat

Use the virtual keyboard to enter text

Закрыть клавиатуру
1
!
2
@
3
#
4
$
5
%
6
^
7
&
8
*
9
(
0
)
_
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
Q
й
W
ц
E
у
R
к
T
е
Y
н
U
г
I
ш
O
щ
P
з
[{
х
]}
ъ
A
ф
S
ы
D
в
F
а
G
п
H
р
J
о
K
л
L
д
:;
ж
'"
э
\
ё
Shift
Z
я
X
ч
C
с
V
м
B
и
N
т
M
ь
<,
б
>.
ю
/
?
+
=
Русский
English
CAPS
Space
Enter
Вход

ВНИМАНИЕ: В данный момент данного товара нет в наличии. Добавьте данный товар в отложенные, мы обязательно сообщим о поступлении. Также вы можете попробовать найти у нас аналогичный, по названию, товар с другими выходными данными.

Петербург аномальный. Путеводитель.

Peterburg anomalnyy. Putevoditel.

Petersburg anomalous. Guide

ID 165316

Когда-то очень давно один человек назвал Петербург "городом ужаса, чертогом страха". Его имя, вероятно, теперь уже навсегда затерялось в анналах истории. Однако данное определение стало визитной ка...

Kogda-to ochen davno odin chelovek nazval Peterburg "gorodom uzhasa, chertogom strakha". Ego imya, veroyatno, teper uzhe navsegda zateryalos v annalakh istorii. Odnako dannoe opredelenie stalo vizitnoy ka...

Once upon a time one person called Petersburg "the city of terror, chamber of fear". His name is probably now forever lost in the annals of history. However, this definition has become the hallmark...

Expected


Чтобы добавить товар в отложенные необходимо авторизоваться.
(0)

Product details

Cover
Мягкий переплет
EAN
9785985512076
ISBN
978-5-98551-207-6
Publication date
2013
Page count
160
Circulation
5
Format
84x108/32
Language

Когда-то очень давно один человек назвал Петербург "городом ужаса, чертогом страха". Его имя, вероятно, теперь уже навсегда затерялось в анналах истории. Однако данное определение стало визитной карточкой культурной столицы. В 2003 году Петербургу исполнилось 300 лет. Юбилей отмечался необычайно торжественно, на него прибыли главы правительств многих стран мира. По свидетельству многочисленных гостей, имевших возможность сравнить его с другими городами, это один из красивейших мегаполисов планеты. Неслучайно его именуют Северной Пальмирой, Северной Венецией. Такая поэтическая метафора вполне оправдана. Но почему тогда Петербург, который был столицей Российской империи с 1712 по 1918 годы, пугает многих? Виной всему, наверное, колдовские чары белых ночей, частые туманы и дожди, в которых теряются городские постройки, давящие величием и красотой архитектурные строения. Однако страх порождает не только это. Город, веками впитывающий тайны, преступления и трагедии, вышел за рамки общей закономерности своего существования. Он сделался частью другого временного пространства, где жизнь, материя и энергия коренным образом отличаются от привычных нам. В мегаполисе люди сталкиваются с неопознанными летающими объектами, появлением привидений, значительными изменениями физических свойств пространства, времени или предметов. Другими словами, они встречаются с аномальными явлениями. "Аномалия" в переводе с греческого - отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность, нечто из ряда вон выходящее. Весь материал очерка-путеводителя находится именно здесь: он очерчен аномальными явлениями. В данной книге представлены наиболее известные аномальные явления Санкт-Петербурга, размышления авторов об их природе, основанные на личных наблюдениях, исследованиях ученых и рассказах очевидцев. Надеемся, что очерк-путеводитель, безусловно, заинтересует читателей неравнодушных к спорным и нерешенным проблемам непознанного, остающимся до сих пор вне поле зрения "официальной" науки. 3-е издание.

Kogda-to ochen davno odin chelovek nazval Peterburg "gorodom uzhasa, chertogom strakha". Ego imya, veroyatno, teper uzhe navsegda zateryalos v annalakh istorii. Odnako dannoe opredelenie stalo vizitnoy kartochkoy kulturnoy stolitsy. V 2003 godu Peterburgu ispolnilos 300 let. YUbiley otmechalsya neobychayno torzhestvenno, na nego pribyli glavy pravitelstv mnogikh stran mira. Po svidetelstvu mnogochislennykh gostey, imevshikh vozmozhnost sravnit ego s drugimi gorodami, eto odin iz krasiveyshikh megapolisov planety. Nesluchayno ego imenuyut Severnoy Palmiroy, Severnoy Venetsiey. Takaya poeticheskaya metafora vpolne opravdana. No pochemu togda Peterburg, kotoryy byl stolitsey Rossiyskoy imperii s 1712 po 1918 gody, pugaet mnogikh? Vinoy vsemu, navernoe, koldovskie chary belykh nochey, chastye tumany i dozhdi, v kotorykh teryayutsya gorodskie postroyki, davyashchie velichiem i krasotoy arkhitekturnye stroeniya. Odnako strakh porozhdaet ne tolko eto. Gorod, vekami vpityvayushchiy tayny, prestupleniya i tragedii, vyshel za ramki obshchey zakonomernosti svoego sushchestvovaniya. On sdelalsya chastyu drugogo vremennogo prostranstva, gde zhizn, materiya i energiya korennym obrazom otlichayutsya ot privychnykh nam. V megapolise lyudi stalkivayutsya s neopoznannymi letayushchimi obektami, poyavleniem privideniy, znachitelnymi izmeneniyami fizicheskikh svoystv prostranstva, vremeni ili predmetov. Drugimi slovami, oni vstrechayutsya s anomalnymi yavleniyami. "Anomaliya" v perevode s grecheskogo - otklonenie ot normy, ot obshchey zakonomernosti, nepravilnost, nechto iz ryada von vykhodyashchee. Ves material ocherka-putevoditelya nakhoditsya imenno zdes: on ocherchen anomalnymi yavleniyami. V dannoy knige predstavleny naibolee izvestnye anomalnye yavleniya Sankt-Peterburga, razmyshleniya avtorov ob ikh prirode, osnovannye na lichnykh nablyudeniyakh, issledovaniyakh uchenykh i rasskazakh ochevidtsev. Nadeemsya, chto ocherk-putevoditel, bezuslovno, zainteresuet chitateley neravnodushnykh k spornym i nereshennym problemam nepoznannogo, ostayushchimsya do sikh por vne pole zreniya "ofitsialnoy" nauki. 3-e izdanie.

Once upon a time one person called Petersburg "the city of terror, chamber of fear". His name is probably now forever lost in the annals of history. However, this definition has become the hallmark of the cultural capital. In 2003 St. Petersburg celebrated its 300th anniversary. The celebrations took place on an unusually solemn, it was attended by the heads of governments of many countries of the world. According to the testimony of the numerous visitors had the opportunity to compare it with other cities, it is one of the most beautiful cities in the world. It is no coincidence that it is called Northern Palmyra, Northern Venice. This poetic metaphor is justified. But why Petersburg which was the capital of the Russian Empire from 1712 to 1918, is scary to some? The culprit is probably the magic spell of the white nights, frequent fogs and rains, in which lost city's building, pressing the grandeur and beauty of architectural structures. However, fear begets not only that. The city for centuries absorbent mystery, crime and tragedy, went beyond a General laws of its existence. He became part of another time space where life, matter and energy are fundamentally different from those familiar to us. In the city people are faced with unidentified flying objects, appearance of ghosts, significant changes in the physical properties of space, time or objects. In other words, they meet with anomalous phenomena. "Anomaly" in Greek - an aberration from the General pattern, the wrongness, something out of the ordinary. The essay guide is here: he delineated anomalous phenomena. This book presents the most well-known anomalous phenomenon of St. Petersburg, the reflections of the authors about their nature based on personal observations, research scientists and eyewitnesses. Hope that essay guide will be of interest to readers partial to controversial and unresolved issues of the unknown, remaining still out of sight "official" science. 3rd edition.

Technical characteristics of the product may differ.
Check the information at checkout
the operator of the contact center.

Reviews

  • Comments
Loading comments...